Pin
Send
Share
Send


As 'n Egiptiese godheid, behoort Amun tot 'n godsdienstige, mitologiese en kosmologiese geloofstelsel wat ontwikkel het in die Nyl-rivierkom vanaf die vroegste voorgeskiedenis tot ongeveer 525 vC.1 Dit was inderdaad gedurende hierdie betreklike laat periode in die Egiptiese kulturele ontwikkeling, 'n tyd toe hulle die eerste keer gevoel het dat hulle deur buitelanders bedreig word, dat baie van hul mites, legendes en godsdienstige oortuigings vir die eerste keer aangeteken is.2 Die kultusse was oor die algemeen redelik gelokaliseerde verskynsels, met verskillende gode wat die ereplek in verskillende gemeenskappe gehad het.3 Tog was die Egiptiese gode (in teenstelling met dié in baie ander panteons) relatief sleg gedefinieër. Soos Frankfort opmerk, “As ons twee van die Egiptiese gode vergelyk ... vind ons nie twee persoonlikhede nie, maar twee stelle funksies en embleme.… Die lofsange en gebede wat aan hierdie gode gerig word, verskil slegs in die byskrifte en eienskappe wat gebruik word. Daar is geen idee dat die lofsange gerig is op individue wat van mekaar verskil nie. '4 Een rede hiervoor was die onmiskenbare feit dat die Egiptiese gode as heeltemal immanente beskou is - hulle het (en was deurlopend) besondere, diskrete elemente van die natuurlike wêreld voorgestel.5 Dus was die Egiptiese gode wat karakters en mitologieë ontwikkel het oor die algemeen redelik draagbaar, aangesien hulle hul afsonderlike vorms kon behou sonder om die verskillende kultusse wat elders in die praktyk was, te bemoei. Verder was hierdie buigsaamheid die ontwikkeling van meerdere kultusse (d.w.s. die kultus van Amun-Re, wat die domeine van Amun en Re), aangesien die invloedsfere van hierdie verskillende gode dikwels komplimentêr was.6

Die wêreldbeskouing wat deur antieke Egiptiese godsdiens voortgebring is, word op 'n unieke manier gedefinieër deur die geografiese en kalendriese realiteite van hul gelowiges. Die Egiptenare het geskiedenis sowel as kosmologie gesien as goed geordend, siklies en betroubaar. As gevolg hiervan, is alle veranderinge geïnterpreteer as óf nie-konsekwente afwykings van die kosmiese plan óf as sikliese transformasies wat hierdeur vereis word.7 Die belangrikste resultaat van hierdie perspektief, wat betref die godsdienstige verbeelding, was om die relevansie van die hede te verminder, aangesien die geheel van die geskiedenis (as dit siklies gedink is) tydens die skepping van die kosmos gedefinieer is. Die enigste ander aporia in so 'n begrip is die dood, wat blyk 'n radikale breuk met kontinuïteit te bied. Om die integriteit van hierdie wêreldbeskouing te handhaaf, is 'n ingewikkelde stelsel van praktyke en oortuigings ontwikkel (insluitend die uitgebreide mitiese geografiese liggings van die hiernamaals, tekste wat morele leiding bied (vir hierdie lewe en die volgende) en rituele wat ontwerp is om die vervoer na die hiernamaals te vergemaklik). , wie se primêre doel was om die voortdurende voortbestaan ​​van die bestaan ​​te beklemtoon.8 Gegewe hierdie twee kulturele fokuspunte, is dit begryplik dat die verhale wat in hierdie mitologiese korpus opgeneem is, neig om óf skeppingsverslae of uitbeeldings van die wêreld van die dooies te wees, met 'n besondere fokus op die verhouding tussen die gode en hul menslike samestellendes.

Etimologie

Die naam van Amun word eers in Egiptiese rekords bevestig Imn, wat vertaal kan word as "die verborge (een)."9 Aangesien klinkers nie in Egiptiese hiërogliewe geskryf is nie, het Egiptoloë in hul hipotetiese rekonstruksie van die gesproke taal aangevoer dat dit oorspronklik * Yamānu (yah-maa-nuh) uitgespreek sou word. Die naam oorleef, met onveranderde betekenis, as die Koptiese Amoun, die Ethopiër Amen, en die Grieks Ammon.10

Sommige wetenskaplikes het kennis geneem van 'n sterk taalkundige parallel tussen die name van Amun (/Amen) en Min, 'n antieke godheid wat baie gebiede van patronaatskap en invloed gedeel het met sy meer gewilde tydgenoot. Hierdie waarheid van hierdie moontlike identifikasie word versterk deur die feit dat die kultuur van Amun, histories gesproke, bestaan gedoen vervang die aanbidding van Min, veral in die omgewing van Thebe (waar dit vandaan kom).11

Ontwikkeling van die kultus van Amun

Soos met baie Egiptiese gode, het die kultus van Amun (en die mites daaraan verbonde) ontwikkel deur 'n lang proses van sinkretisme en teologiese innovasie, wat albei getemper is deur die politieke lotgevalle van die tuisstreek van die kultus. Terwyl die begrippe wat hieronder bespreek word, breedweg in historiese tydperke verdeel kan word, moet daarop gelet word dat die voorstellings van die god (tensy anders vermeld) kumulatief was. Byvoorbeeld, dit lyk asof Amun se latere assosiasie met vrugbaarheid die aanvulling op hom gemaak het (eerder as om dit te oorheers)

Vroeë kultus - Amun as Skepper God en beskermheer van die Thebe

In die begin was Amun die plaaslike godheid van die Thebe, toe dit 'n onbelangrike stad aan die oostelike oewer van die rivier was, ongeveer die streek wat nou deur die Tempel van Karnak beset word. Die god is al gekenmerk as die 'verborge een', en die god is geïdentifiseer met die wind - 'n onsigbare maar immanente teenwoordigheid in die streek.12 - en ook met die "verborge en onbekende skeppingsmag wat geassosieer is met die oergrond wat die skepping van hierdie wêreld voorafgegaan het."13 In hierdie konteks het hy (saam met sy vroulike eweknie / kollega) Amunet) word genoem in die Piramide-tekste, 'n samestelling van inskripsies uit die Ou Koninkryk-periode (268-2134 B.C.E.):

U gevestigde aanbod is u, O Niw (Nun) saam met Nn.t (Naunet),
twee bronne van die gode, en beskerm die gode met hul skaduwee.
U gevestigde offergawe is u, o Amūn, tesame met Amūnet,
twee bronne van die gode, en beskerm die gode met hul skaduwee.14

Met die beskrywing van hierdie vroegste melding van die godheid, merk Budge daarop dat die eksplisiete parallel tussen Nun / Naunet en Amun / Amunet (die voormalige die primitiewe leemte) daarop dui dat "die skrywers en redakteurs van die Piramietekste groot oudheid aan hul bestaan ​​toegeken het."15

Teen die eerste tussentydse periode (2183-2055 B.C.E.) is hierdie oortuigings verder uitgewerk, met die god wat geïnterpreteer sou word as die skepper van die heelal (en gevolglik as die skepper van die hemelse panteon).16 Hierdie ontwikkelings word goed opgesom deur Geraldine Pinch:

Amun was geneig om eerder die onderwerp van spekulatiewe teologie as mitiese vertellings te wees, maar hy het wel 'n rol gespeel in die skeppingsmites van Hermopolis, 'n stad in Opper-Koninkryk relatief naby Thebe. Een van sy inkarnasies was die Great Shrieker, 'n oeroue gans waarvan die oorwinning die eerste geluid was. In sommige verhale het hierdie oeroue gans die 'wêreld-eier' gelê. in ander het Amun hierdie eier bevrug of geskep in sy slangvorm met die kop, bekend as Kematef17 ("Hy wat sy oomblik voltooi het"). Die tempel van Medinet Habu in die weste van die Thebe was soms geïdentifiseer as die ligging van hierdie oergebeurtenis. 'N Kultusbeeld van die Amun van Karnak het hierdie tempel gereeld tydens feesoptogte besoek om die skeppingsproses te hernu.18

Gedurende hierdie tydperk is Amun ook 'n vroulike metgesel aangewys (afgesien van Amunet, wat beter gekenmerk word as die eie vroulike aspek van die god). Gegewe sy toenemende identifikasie met die skepping van die kosmos, was dit logies dat hy verenig sou wees met Mut, 'n gewilde moedergodin van die Theban-streek. In die konteks van hierdie nuwe gesin word daar vermoedelik 'n seun verwek: óf Menthu, 'n plaaslike oorlogsgod wat aan hom ondergeskik geraak het, óf Khons, 'n maan-godheid.19

Die toenemende belang van Amun kan sterk gekoppel word aan die politieke lotgevalle van die Theban-nome gedurende hierdie periode van die Egiptiese dinastiese geskiedenis. Die elfde dinastie (ongeveer 2130-1990 vC.E.) is veral gestig deur 'n familie uit die omgewing van die Thebe, wat sodoende hul gunstige gode tot nasionale prominensie laat ontaard. Die naam van Amun is opgeneem in die monikers van baie heersers uit hierdie dinastie, soos Amenemhe (stigter van die twaalfde dinastie (1991-1802 vC)), wie se naam letterlik vertaal kan word as "Amun is vooraanstaande" of "Die god Amon is Eerste . " Die eerbewys aan die god het gelei tot 'n verhoogde bestedingspeil by sy verskillende kultusentrums, veral by die Tempel van Karnak, wat een van die goedstes in die koninkryk geword het.20

In hierdie fase van die ontwikkeling van die kultus, is Amun hoofsaaklik in menslike vorm uitgebeeld, op 'n troon gesit, met 'n gewone sirkel vanwaar twee reguit parallelle pluime opstaan, moontlik simbolies van die stertvere van 'n voël, met verwysing na sy vroegste karakterisering 'n windgod. Daar word twee hooftipes gesien: in die een sit hy op 'n troon, in die ander staan ​​hy, mitolies, met 'n pla, presies soos Min, die god van die Koptos en Chemmis (Akhmim), 'n god wie se assosiasie met Amun is. hierbo bespreek.

Styg tot nasionale prominensie

Toe die Thaise koninklike familie van die sewentiende dinastie die Hyksos verdryf het, was Amun, as die god van die koninklike stad, weer prominent. Gegewe die onderdrukking van die Egiptenare onder hul Hyksos-heersers, is hul oorwinning (wat toegeskryf word aan die opperste god Amun) gesien as die voorspraak van die god vir minderbevoorregtes. Gevolglik word Amun gesien as 'n welwillende verdediger van die minderbevoorregtes, en het dit die titel gekry Vizier van die armes.21 Terwyl die lot van hierdie Theban-dinastieë uitgebrei is, het Amun, hul beskermgod, inderdaad verband hou met die amp van die heerser. Byvoorbeeld, in "sy vernaamste kultus-tempel in Karnak in Thebe, het Amun, Lord of the Thrones of the Two Lands, as 'n goddelike farao regeer."22

Dit was egter eers tot die uitbreiding van die militêre suksesse van die Agttiende Dinastie (1550-1292 v.C.) dat Amun die verhoudings van 'n universele god vir die Egiptenare begin aanneem, die meeste ander gode verduister het (of met hom gesinkretiseer het) en sy mag oor die gode van vreemde lande. Die Farao's het in hierdie tyd al hul suksesvolle ondernemings aan die god toegeskryf, wat daartoe gelei het dat hulle hul rykdom oorvloedig geword het en buit in sy tempels gevang het.23

Son God

Amun-Ra
in hiërogliewe


Amun-Ra

Namate die kultus van Amun oor die hele ryk versprei het, het die Verborge een word geïdentifiseer met Ra, die songod aanbid as heer van die kosmos in die Neder-Koninkryk. Hierdie identifikasie het gelei tot 'n samesmelting van identiteite, met die twee gode in die saamgestelde vorm Amun-Ra. Aangesien Ra die vader van Shu en Tefnut was, en die res van die Ennead (parallel met Amun se ouerskap van die Ogdoad), is Amun-Ra geïdentifiseer as die vader van alle Egiptiese gode. Met hierdie samesmelting het Amun-Ra ook die rol van die songod aangeneem, met Ra as die sigbaar aspek van die son en Amun as die verborge aspek (wat die oënskynlike verdwyning van die sonskyf snags voorstel).

Regdeur die tydperk van die Nuwe Koninkryk (1570-1070 vC) was Amun-Ra die hoofgodin van die Egiptiese godsdienstige stelsel, 'n wydverspreide toewyding wat selfs in die name van monarge, van Amenhotep ("Amun is tevrede") getuig. aan Tutankhamun ("die lewende beeld van Amun"). Hierdie heersers is ook met die god geassosieer deur 'n gewilde mite dat hulle elkeen verwek is na 'n mistieke verbintenis tussen hul moeders en Amun.24 Alhoewel die aanbidding van die god kortliks onder Akhenaten gestop is, is dit steeds billik om te sê dat dit die belangrikste kultus in Egipte was vir meer as vyfhonderd jaar.25

Vrugbaarheid God

Amun word ook geassosieer met verskillende goddelose gode wat destyds in Egipte (en omliggende gebiede) gewild was. Inderdaad, sy gereeldste en gevierde inkarnasie was die wollerige skape met geboë ("Ammon") horings (in teenstelling met die oudste inheemse ras met lang horisontale gedraaide horings en harige jas, heilig aan Khnum of Chnumis). In hierdie gedaante is hy aanbid as 'n vrugbaarheidsgod, beide in Egipte en in onlangs verowerde Nubia (Kush), waar hy die identiteit van hul hoofgod ingelyf het.

Gegewe hul assosiasie met vrugbaarheid, begin Amun ook die identiteit van Min ('n god wat seksuele krag verteenwoordig) opneem Amun-Min. Hierdie assosiasie met viriliteit het gelei tot Amun-Min verkry die bynaam Kamutef, betekenis "Bul van sy ma': 'n' bynaam wat daarop dui dat die god selfverwant was - wat beteken dat hy homself verwek het op sy moeder, die koei wat die godin van die lug en die skepping verpersoonlik het - en ook die seksuele energie oordra van die bul of ram wat , want die Egiptenare was 'n simbool van krag en vrugbaarheid Uitmuntendheid."26

Afname

Die sarkofaag van 'n priesteres van Amon-Ra omstreeks 1000 B.C.E., by die Smithsonian National Museum of Natural History.

Alhoewel die kultus van Amun 'n beduidende sosiale krag in die Twintigste Dinastie gebly het (1190-1077 B.C.E.), het dit geleidelik begin vervaag tydens die sosiale omwenteling wat daarop gevolg het. Namate die soewereiniteit van die sentrale leierskap verswak het, het die verdeeldheid tussen Opper- en Neder-Egipte homself weer laat geld; dit het gelei tot 'n groot afname in die belangrikheid van Thebe (en alle gode wat met die stad verband hou). Die Thebes sou inderdaad vinnig verval het as dit nie die vroomheid van die konings van Nubië teenoor Amun was, wie se aanbidding al lank in hul land geheers het nie. In die res van Egipte is die gewildheid van sy kultus egter vinnig oorval deur die minder verdelende kultus van die Osiris en Isis, wat nie met die verswakte Akhenaten geassosieer is nie. Dus word sy identiteit eers by Ra ingegooi (Ra-Herakhty), wat steeds 'n identifiseerbare figuur in die Osiris-kultus gebly het, maar uiteindelik net 'n aspek van Horus geword het.27

Hierdie afname word opvallend uitgebeeld in Budge se ensiklopediese opname Die gode van die Egiptenare:

Toe die laaste Rameses dood is, het die hoëpriester van Amen-Ra bykans 'n koning van Egipte geword, en hy en sy onmiddellike opvolgers vorm die XXIst-dinastie, oftewel die dinastie van die priester-konings van Egipte. Hulle hoofdoel was om die mag van hul god en hul eie orde te handhaaf, en hulle het dit vir 'n paar jaar daarin geslaag; maar hulle was priesters en nie stryders nie, en hul geldgeld het al hoe dringender geword, om die eenvoudige rede dat hulle geen manier gehad het om die belasting van die volkere en stamme af te dwing nie, selfs onder die latere konings met die naam Rameses. , erken die soewereiniteit van Egipte. Intussen het die armoede van die inwoners van Thebe vinnig toegeneem, en kon hulle nie net bydra tot die instandhouding van die tempelgeboue en die dienste van die god nie, maar het dit moeilik gevind om 'n bestaan ​​te maak ... ondanks hul groeiende armoede. en die afnemende invloed op die priesters het op geen manier die voorgee van hul god of van hulself verbeur nie, en hulle het voortgegaan om die glorie en mag van Amen-Ra te verkondig ondanks die toenemende mag van die Libiërs in die Delta.28

In gebiede buite Egipte, waar die Egiptenare vroeër die aanbidding van Amun gebring het, was die afname in die aansien van die god nie so neerslagtig of so erg nie. In Nubia, waar sy naam uitgespreek is Amane, hy het die nasionale god gebly, met priesters by Meroe en Nobatië wat die regeringsake reguleer, konings gekies het en militêre ekspedisies deur orakulêre kennis gelei het. Volgens die Griekse historikus Diodorus Siculus (90 tot 21 B.C.E.) kon hulle selfs konings dwing om selfmoord te pleeg, hoewel hul skrikbewind in die derde eeu B.C.E. eindig, toe Arkamane Ergamenes, 'n Kushitiese heerser, beveel het dat hulle geslag word.29 Net so is daar in Antieke Libië 'n alleenstaande orakel van Amun aan die oase van Siwa in die hart van die Libiese woestyn. Dit was die reputasie onder die Grieke dat Alexander die Grote na die slag van Issus daarheen gereis het om as die seun van Amun erken te word.30 Uiteindelik, tydens die Hellenistiese besetting van die Ptolemaïese dinastie, het Amun sinkretisties met Zeus geïdentifiseer - 'n logiese genoeg keuse, gegewe die verbintenisse en gebiede van patronaatskap wat deur albei gode gedeel is.31

Afgeleide terme

Verskeie bestaande Engelse woorde is afgelei van die naam Amun (via die Griekse vorm "Ammon"), insluitend ammoniak en ammoniet. Ammoniak, as chemiese verbinding, het die naam van die Sweedse chemikus Torbern Bergman in 1782. Hy het 'ammoniak' gekies omdat hy 'die gas verkry het ... sal ammoniak, soutafsettings wat ammoniumchloried bevat, gevind naby die tempel van Jupiter Ammon (van die Egiptiese God Amun) in Libië, van Gk. ammoniakon "behoort aan Ammon."32 Die ammoniete, 'n uitgestorwe klas bloukopvoëls, het spiraalvormige skulpe gehad soos 'n ram se horings. As gevolg hiervan is die term "deur Bruguière uit die Latyn geskep (cornu) Ammonis 'horing van Ammon', die Egiptiese god van lewe en voortplanting, wat uitgebeeld is met ramhorings, waarvan die fossiele lyk. '33 Net so is daar twee simmetriese streke van die hippocampus, genaamd die cornu ammonis (letterlik "Amun's Horns"), as gevolg van die horingagtige voorkoms van die donker en ligte bande van sellulêre lae.34

Notas

 1. ↑ Hierdie spesifieke "afsnydatum" is gekies omdat dit ooreenstem met die Persiese verowering van die koninkryk, wat die einde van sy bestaan ​​as 'n diskrete en (relatief) omskrewe kulturele sfeer kenmerk. Aangesien daar in hierdie periode ook 'n toestroming van immigrante uit Griekeland was, was dit ook op hierdie punt dat die Hellenisering van die Egiptiese godsdiens begin het. Sommige wetenskaplikes stel voor dat Adolf Erman, selfs wanneer 'hierdie oortuigings deur kontak met Griekeland opgeknap is, in wese' gebly het. 'N Handboek van Egiptiese godsdiens, Vertaal deur A. S. Griffith. (Londen: Archibald Constable, 1907), 203, dit lyk steeds redelik om hierdie tradisies so ver moontlik binne hul eie kulturele milieu aan te spreek.
 2. ↑ Die talle inskripsies, stelae en paprië wat voortspruit uit hierdie skielike spanning op die historiese nageslag lewer baie van die bewyse wat moderne argeoloë en Egiptoloë gebruik het om die antieke Egiptiese tradisie te benader, volgens Geraldine Pinch. Handboek van Egiptiese mitologie. (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002. ISBN 1576072428), 31-32.
 3. ↑ Hierdie plaaslike groeperings bevat dikwels 'n sekere aantal gode en is dikwels gebou rondom die onbetwisbare primêre karakter van 'n skepper-god. Dimitri Meeks en Christine Meeks-Favard. Die daaglikse lewe van die Egiptiese gode, Uit die Frans vertaal deur G. M. Goshgarian. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. ISBN 0801431158), 34-37.
 4. ↑ Henri Frankfort. Antieke Egiptiese godsdiens. (New York: Harper Torchbooks, 1961. ISBN 0061300772), 25-26.
 5. ↑ Christiane Zivie-Coche. God en mans in Egipte: 3000 B.C.E. tot 395 C.E. Uit die Frans vertaal deur David Lorton. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. ISBN 080144165X), 40-41; Frankfort, 23, 28-29.
 6. ↑ Frankfort, 20-21.
 7. ↑ Jan Assmann. Op soek na God in antieke Egipte, Vertaal deur David Lorton. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001. ISBN 0801487293), 73-80; Zivie-Coche, 65-67; Breasted argumenteer dat een bron van hierdie sikliese tydlyn die betroubare jaarlikse skommelinge van die Nyl was. James Henry Breasted. Ontwikkeling van godsdiens en denke in antieke Egipte. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. ISBN 0812210454), 8, 22-24.
 8. ↑ Frankfort, 117-124; Zivie-Coche, 154-166.
 9. ↑ As A. E. Wallis Budge. Die gode van die Egiptenaars; of, Studies in Egiptiese mitologie. 'N Studie in twee volumes. herdruk ed. (New York: Dover Publications, 1969. Vol. II), 2, notas, "Die woord of die wortel amen beteken beslis 'wat verborge is', wat nie gesien word nie, "wat nie gesien kan word nie" en dergelike, en hierdie feit word bewys deur die talle voorbeelde wat versamel kan word uit tekste uit alle periodes. In gesange vir Amen lees ons gereeld dat hy 'verborge is vir sy kinders' en 'verborge vir gode en mense'.
 10. ↑ Knyp, 100; Wilkinson, 92; W. Max Muller en Kaufmann Kohler, 'Amon' in die Joodse Ensiklopedie, word op 13 Augustus 2007 teruggevind.
 11. ↑ Sien byvoorbeeld G. A. Wainwright se "The origin of Amun" Die Tydskrif vir Egiptiese Argeologie 49 (Des. 1963): 21-23. 22.
 12. ↑ Knyp, 100.
 13. ↑ Budge, 1969, vol. II., 2.
 14. Piramide tekste 446a-446d. Aanlyn bereikbaar by: 1sacred-texts.com.
 15. ↑ Budge, 1969, vol. II, 1-2.
 16. ↑ Meer spesifiek kom Amun, ten minste in die konteks van sy Theban-aanbidders, met die titel "vader van die gode,'en dit is verstaan ​​dat dit die ander gode van die Ogdoad voorafgegaan het, hoewel hulle een daarvan oorgebly het (Wilkinson, 92-93).
 17. ↑ Die ramvorm van die god, met sy gepaardgaande konnotasies van vrugbaarheid, word hieronder in meer besonderhede bespreek.
 18. ↑ Knyp, 101.
 19. ↑ Wilkinson, 92; Knyp, 100.
 20. ↑ Wilkinson, 92; Budge (1969), Vol. II, 3-4. Zivie-Coche, 75-77. Kyk ook na Brian Brown's Die wysheid van Egipte, 1923 (p. 119). Besoek aanlyn by: sacred-texts.com.
 21. ↑ F. Charles Fensham, "Weduwee, wees en die arme in die antieke Oosterse regs- en wysheidsliteratuur," Tydskrif vir Nabye Oosterse Studies, Vol. 21, no. 2 (April 1962), 129-139. 133.
 22. ↑ Knyp, 100; Budge (1969), Vol. II, 4. Hierdie assosiasie met leierskap word getuig in 'n duim vorm in die Piramide-tekste, waar die amp van die menslike heerser metoniem beskryf word as 'die troon van Amūn' (sien Piramietekste 1540b).
 23. ↑ Budge (1969), Vol. II, 4-5.
 24. ↑ Knyp, 101.
 25. ↑ Budge (1969), Vol. II, 4-7; Knyp, 101-102; Wilkinson, 92-95.
 26. ↑ Wilkinson, 93. Sien ook G. A. Wainwright, "Sommige aspekte van Amun," Die Tydskrif vir Egiptiese Argeologie 20 (3/4) (November 1934): 139-153, passim, vir 'n uitstekende oorsig van die karakterisering van Amun as ramgodheid.
 27. ↑ Budge (1969), Vol. II, 12-13; Wilkinson, 95-97. Die ondergeskiktheid van Amun aan Horus word in Samuel Sharpe beskryf Egiptiese mitologie en Egiptiese Christendom (Londen: J.R. Smith, 1863). 87. Toeganklik aanlyn by sacred-texts.com. 14 Augustus 2007 herwin.
 28. ↑ Budge, 1969, vol. II, 12-13.
 29. ↑ Erman, 197-198; Wilkinson, 97.
 30. ↑ Knyp, 101; Erman, 196.
 31. ↑ Knyp, 101; Wilkinson, 97. Kyk ook: W. Max Muller en Kaufmann Kohler, "Amon" in die Joodse Ensiklopedie, opgeneem op 13 Augustus 2007.
 32. ↑ "Ammoniak" in die Online Etymology Dictionary. 14 Augustus 2007 herwin.
 33. ↑ "Ammoniet" in die Online Etymology Dictionary. 14 Augustus 2007 herwin.
 34. ↑ Aanlyn mediese woordeboek "cornu ammonis". 14 Augustus 2007 herwin.

Verwysings

 • Assmann, Jan. Op soek na God in antieke Egipte, Vertaal deur David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001. ISBN 0801487293.
 • Breasted, James Henry. Ontwikkeling van godsdiens en denke in antieke Egipte. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. ISBN 0812210454.
 • Brown, Brian. (1923) Die wysheid van Egipte. verkrygbaar om Die wysheid van Egipte. sacred-texts.com.
 • Budge, E. A. Wallis, vertaler. Die Egiptiese boek van die dode. 1895. Toegang tot 2. sacred-texts.com.
 • __________. vertaler. Die Egiptiese hemel en hel. 1905. Verkrygbaar op www.sacred-texts.com/egy/ehh.htm sacred-texts.com.
 • __________. Die gode van die Egiptenaars; of, Studies in Egiptiese mitologie. 'N Studie in twee volumes. herdruk ed. New York: Dover Publications, 1969.
 • __________. Legends of the Gods: Die Egiptiese tekste. 1912. Toegang verkry op sacred-texts.com.
 • __________. Die Rosetta-klip. (1893) 1905. Toegang tot sacred-texts.com.
 • Dennis, James Teackle, vertaler. The Burden of Isis. 1910. Toegang tot sacred-texts.com.
 • Dunand, Françoise, en Christiane Zivie-Coche. God en mans in Egipte: 3000 B.C.E. tot 395 C.E. Uit die Frans vertaal deur David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. ISBN 080144165X.
 • Erman, Adolf. 'N Handboek van Egiptiese godsdiens, Vertaal deur A. S. Griffith. Londen: Archibald Constable, 1907.
 • Fensham, F. Charles, "Weduwee, wees en die arme in antieke Oosterse regs- en wysheidsliteratuur," Tydskrif vir Nabye Oosterse Studies 21 (2) (April 1962): 129-139.
 • Frankfort, Henri. Antieke Egiptiese godsdiens. New York: Harper Torchbooks, 1961. ISBN 0061300772.
 • Griffith, F. L., en Herbert Thompson, vertalers. Die Leyden Papyrus. 1904. Toegang tot sacred-texts.com.
 • Klotz, David. Aanbidding van die Ram: Vyf gesange aan Amun-Re van die Hibis-tempel. (Yale Egyptological Studies) New Haven: Yale Egyptological Seminar, 2006. ISBN 0974002526.
 • Larson, Martin A. The Story of Christian Origins. J.J. Binns, 1977. ISBN 0883310902.
 • Meeks, Dimitri, en Christine Meeks-Favard. Die daaglikse lewe van die Egiptiese gode, Uit die Frans vertaal deur G. M. Goshgarian. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. ISBN 0801431158.
 • Mercer, Samuel A. B., vertaler. Die Piramide-tekste. 1952. Besoek aanlyn op www.sacred-texts.com/egy/pyt/index.htm sacred-texts.com.
 • Knyp, Geraldine. Handboek van Egiptiese mitologie. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002. ISBN 1576072428.
 • Shafer, Byron E., red. Tempels van antieke Egipte. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. ISBN 0801433991.
 • Sharpe, Samuel. Egiptiese mitologie en Egiptiese Christendom. Londen: J.R. Smith, 1863. Toeganklik aanlyn op 3. sacred-texts.com. 14 Augustus 2007 herwin.
 • Wainwright, G. A., "Die oorsprong van Amun," Die Tydskrif vir Egiptiese Argeologie 49 (Des. 1963): 21-23.
 • Wilkinson, Richard H. Die volledige gode en godinne van Antieke Egipte. London: Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500051208.

Eksterne skakels

Alle skakels is op 17 Maart 2016 opgespoor.

 • Antieke Egipte: die mitologie - Amon
 • Leiden Gesange aan Amun

Pin
Send
Share
Send