Ek wil alles weet

Eerste Groot Ontwaking

Vkontakte
Pinterest
Die Eerste Groot Ontwaking (word dikwels deur historici genoem die Groot Ontwaking) is die naam wat soms gegee word aan 'n tydperk van groter godsdiensaktiwiteit, hoofsaaklik in Groot-Brittanje en haar Noord-Amerikaanse kolonies in die 1730's en 1740's. In Nieu-Engeland was die Groot Ontwaking invloedryk onder baie Kongregasionaliste; terwyl die Ontwaking in die Midde- en Suidelike kolonies (veral in die plattelandse streke van daardie kolonies) invloedryk was onder Presbiteriane en ander teenstrydige Protestante. Alhoewel die idee van 'n "groot ontwaking" betwis word, is dit duidelik dat die tydperk veral in New England 'n tyd van toenemende godsdienstige aktiwiteit was. Die herlewing het begin met Jonathan Edwards, 'n goed opgeleide teoloog en predikant van Northampton, Massachusetts, afkomstig van Puriteinse en Calvinistiese wortels, maar beklemtoon die belangrikheid en krag van onmiddellike, persoonlike godsdienstige ervaring. Daar word gesê dat Edwards 'plegtig is, met 'n duidelike en noukeurige uitspraak en 'n stadige kadens.'1 Nietemin, sy preke was kragtig en het 'n groot opvolger gelok: "Sinners in the Hands of an Angry God," is sy beroemdste preek en sy opstel, 'N Getroue vertelling van die verrassende werk van God, beskryf sy plaaslike ervaring tydens die Ontwaking.

Die metodistiese prediker George Whitefield het op besoek uit Engeland voortgegaan met die beweging, dwarsdeur die kolonies gereis en op 'n meer dramatiese en emosionele manier gepreek en almal in sy gehore aanvaar. Die eerste nuwe Congregational-kerk in Massachusetts in die Groot Ontwakingstydperk van 1730-1740, was in die nuut opgeneemde stad Uxbridge2 en is deur pastoor georganiseer deur eerw. Nathan Webb, 'n boorling van Braintree. Die eerste groot ontwaking word dikwels gekrediteer deur te help om 'n nuwe nasionale identiteit te bewerk wat as agtergrond vir die Amerikaanse Revolusie gedien het.

Effekte

Diegene wat vasgevang is in die beweging, het waarskynlik nuwe vorme van godsdienstigheid ervaar. Hulle het hartstogtelik en emosioneel by hul godsdiens betrokke geraak, eerder as om op 'n afsonderlike wyse na 'n intellektuele gesprek passief te luister. Ministers wat hierdie nuwe styl van prediking gebruik het, word soms 'nuwe ligte' genoem, terwyl die predikers wat ongevoelig gebly het, 'ou ligte' genoem word.3 Mense wat deur die herlewing geraak is, het tuis die Bybel begin studeer. Dit het effektief die maniere om die publiek in te lig oor godsdienstige maniere gedesentraliseer, en is gekoppel aan die individualistiese neigings wat tydens die Protestantse Hervorming in Europa aanwesig was.

Historici het bespreek of die Ontwaking 'n politieke impak op die Amerikaanse Revolusie gehad het, wat kort daarna plaasgevind het. Heimert (1966) argumenteer dat die Calvinisme en Jonathan Edwards aan die pre-rewolusionêre Amerika 'n radikale en demokratiese sosiale en politieke ideologie voorsien het, en dat evangeliese godsdiens 'n stoot tot die Amerikaanse nasionalisme vergestalt en geïnspireer het. Kolonialistiese Calvinisme was die basis vir die Amerikaanse Groot Ontwaking en het op sy beurt die basis gelê vir die Amerikaanse Revolusie. Heimert beskou dus 'n groot impak omdat die Groot Ontwaking die radikale Amerikaanse nasionalisme verskaf het wat die rewolusie aangespoor het. Ontwaakende predikers het probeer om God se verbond met Amerika te hersien en die materialistiese, aanwinste, korrupte wêreld van 'n gegoede koloniale samelewing te verwerp. Die oorsprong van hierdie korrupsie lê in Engeland, en 'n verbreking van die bande met die moederland sou Amerika tot die heropbou van God se Koninkryk herlei. Daar word egter gekritiseer dat Heimert nie die verskille tussen opgeleide en onopgevoede evangeliste erken het nie, en omdat hy nie die belang van aparte Baptiste en Metodiste erken het nie.45

Die Eerste Groot Ontwaking spruit uit kragtige prediking wat daarop gemik was om luisteraars te oortuig van hul persoonlike skuld en van hul behoefte aan verlossing deur beslissende optrede wat openbare berou insluit. Die Groot Ontwaking het mense daartoe gelei om 'God op hul eie manier te ervaar' en geleer dat hulle verantwoordelik was vir hul eie dade.

Die groot ontwaking, weg van ritueel en seremonie, het godsdiens intens persoonlik gemaak vir die gemiddelde persoon deur 'n diep gevoel van geestelike skuld en verlossing te skep, tesame met introspeksie en 'n verbintenis tot 'n nuwe standaard van persoonlike moraliteit. Die historikus Sydney E. Ahlstrom beskou dit as deel van 'n "groot internasionale Protestantse omwenteling" wat ook die piëtisme in Duitsland, die Evangeliese herlewing en die Metodisme in Engeland geskep het.6

Die poging tot bekering het 'n apokaliptiese gebeurtenis in Nieu-Engeland bewerkstellig wat gevestigde gesag uitgedaag het. Dit het gewraak gemaak op verdeeldheid tussen die ou tradisionaliste wat daarop aangedring het op ritueel en leerstelling, en die nuwe herlewingsmense. Dit het 'n groot uitwerking gehad op die hervorming van die Kongregasionele, Presbiteriaanse, Nederduitse Gereformeerde en Duitse Gereformeerde denominasies, en die klein Baptiste en Metodiste denominasies versterk. Dit het weinig invloed op Anglikaanse en Quakers gehad.

In teenstelling met die Tweede Groot Ontwaking, wat omstreeks 1800 begin het en uitreik na die onbewoondes, het die Eerste Groot Ontwaking gefokus op mense wat al kerklede was. Dit het moontlik bygedra tot veranderinge in sommige volgelinge se rituele gedrag, vroomheid en gevoel van self.

Nalatenskap

Die Eerste Groot Ontwaking is 'n naam wat soms gegee word aan 'n tydperk toe godsdienstige herlewingsbewegings baie aktief was in die Amerikaanse kolonies gedurende die 1730's en 1740's. Sommige geleerdes betwis die idee van 'n 'Groot Ontwaking'.7 Jon Butler het voorgestel dat die naam sowel as die begrip 'Groot Ontwaking' eers ontstaan ​​het in die werk van die negentiende-eeuse godsdienstige geskiedkundiges soos Joseph Tracy.8 Joseph Conforti het aangevoer dat vurige promotors van die agtiende-eeuse herlewingswerkers die Groot Ontwaking-tradisie saamgevat het.9 Frank Lambert lê die wortels van die term nie onder die voete van sekondêre promotors nie, maar op die herlewingspredikers self. Hy voer aan dat die terminologie en konsep inderdaad net so oud was soos die agttiende-eeuse gebeure self, maar dat dit meer bestaan ​​as persverklaring as nuusberig - meer as 'n uitdrukking van wat die predikers gehoop het sou gebeur as as 'n realistiese beskrywing van wat gedoen is. gebeur.10

Aan die ander kant het geleerdes soos William G. McLoughlin aangevoer dat die Groot Ontwaking 'die sleutel was wat die deur vir die nuwe huishouding van die Amerikaanse republiek oopsluit'.11 Studente van Christelike herlewingsbewegings en historici van die kerk het voortgegaan om wetenskaplike tekens te skryf wat die Groot Ontwaking ontleed het.12

Die historisiteit van Edwards, Frelinghuysen, Tennent en Whitefield word nie betwis nie. Die herbelyning van bestaande Christelike denominasies in pro-herlewing en anti-herlewing faksies gedurende die tydperk word goed getuig, asook die opkoms van nuwe denominasionele liggame wat met die herlewingsbeweging verband hou. Daar het iets tussen die Amerikaanse godsdienstige landskap tussen 1740 en 1776 gebeur om hierdie verskynsels te verklaar. Die aard van die debat gaan minder na die aard van die gebeure self en meer na die manier waarop hulle interpreteer.

Sien ook

 • Die Tweede Groot Ontwaking (1800's - 1830s)
 • Die Derde Groot Ontwaking (1880's - 1900s)
 • Die vierde groot ontwaking (1960's - 1970's)

Notas

 1. ↑ Holly Reed, Jonathan Edwards (1703-1758) The Boston Collaborative Encyclopedia of Modern Western Theology. 27 Julie 2016 herwin.
 2. ↑ Joseph S. Clarke, 'N Historiese skets van die Congregational Churches in Massachusetts, van 1620 tot 1858 (Boston: Congregational Board of Publication, 1858), 148.
 3. ↑ Robert Middlekauff, The Glorious Cause: The American Revolution, 1763-1789. (Londen, UK: Oxford University Press, 2007, 978-0195315882), 41.
 4. ↑ William G. McLoughlin, "Essay Review: the American Revolution as a Religious Revival: 'The Millennium in One Country.'" New England Quarterly 1967 40(1): 99-110.
 5. ↑ Philip Goff, "Herlewings en rewolusie: historiografiese wissels sedert Alan Heimert's Religion and the American Mind." Kerkgeskiedenis 67(4) (1998): 695-721.
 6. ↑ Sydney E. Ahlstrom, 'N Godsdienstige geskiedenis van die Amerikaanse volk (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 263.
 7. ↑ Frank Lambert, "Die eerste groot ontwaking: Wie se interpretatiewe fiksie?" Die New England Quarterly 68 (4) (1995): 650.
 8. ↑ Jon Butler, "Entoesiasme beskrywe en besluit: die groot ontwaking as interpretatiewe fiksie," Journal of American History 69 (2) (Sept 1982): 322.
 9. ↑ Joseph A. Conforti, Jonathan Edwards, godsdienstige tradisie en Amerikaanse kultuur (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995), 12.
 10. ↑ Frank Lambert, Die uitvind van die "Groot Ontwaking (Princeton: Princeton University Press, 1999), 5-6.
 11. ↑ William G. McLoughlin, '' Enthusiasm for Liberty ': The Great Awakening as the Key to the Revolution,' in Predikers en politici: twee opstelle oor die oorsprong van die Amerikaanse rewolusie (Worcester, MA: American Antiquarian Society, 1977), 73.
 12. ↑ Alvin Reid en Malcolm McDow, Brandweer: Hoe God die geskiedenis deur herlewings gevorm het (Nashville, TN: Broadman & Holman, 1997).

Verwysings

Primêre bronne

 • Davies, Samuel. Preke oor belangrike onderwerpe, Geredigeer deur Albert Barnes. 3 vol. New York: Robert Carter, 1845. OCLC 15437744
 • Davies, Samuel. Die eerwaarde Samuel Davies in die buiteland: The Diary of a Journal to England and Scotland, 1753-55, Geredigeer deur George William Pilcher. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1967. OCLC 961848
 • Edwards, Jonathan en C. Goen, redakteur. The Great-Awakening: A Faithful Narrative. Versamel kontemporêre kommentaar en briewe; Yale University Press, 1972, ISBN 0300014376.
 • Gillies, John. Memoires van eerw. George Whitefield. New Haven, CT: Whitmore en Buckingham, en H. Mansfield, 1834. OCLC 2630105
 • Heimert, Alan, en Perry Miller, red .; Die groot ontwaking: dokumente wat die krisis en die gevolge daarvan illustreer. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1967. OCLC 382751
 • Jarratt, Devereux. Die lewe van eerwaarde Devereux Jarratt. Religion in America, ed. Edwin S. Gaustad. New York: Arno, 1969. OCLC 88274
 • Whitefield, George. George Whitefield se joernale, Geredigeer deur Iain Murray. Londen: Banner of Truth Trust, 1960. ISBN 978-0851511474
 • Whitefield, George. Briewe van George Whitefield, Geredigeer deur S. M. Houghton. Edinburgh, die Verenigde Koninkryk: Banner of Truth Trust, 1976. ISBN 978-0851512396

Sekondêre bronne

 • Ahlstrom, Sydney E. 'N Godsdienstige geskiedenis van die Amerikaanse volk. New Haven, Yale University Press, 1972. ISBN 0385111649
 • Brekus, Catherine A. Strangers & Pilgrims: Female Preaching in America, 1740-1845. University of North Carolina Press, 1998. ISBN 978-0807847459
 • Bonomi, Patricia U. Under the Cope of Heaven: Religion, Society, and Politics in Colonial America. Oxford University Press, 1988. ISBN 978-0195041187
 • Bumsted, J. M. 'Wat moet ek doen om gered te word?': The Great Awakening in Colonial America. Thomson Publishing, 1976. ISBN 0030866510.
 • Butler, Jon. "Entoesiasme beskryf en besleg: die groot ontwaking as interpretatiewe fiksie." Journal of American History 69 (1982): 305-25. ISSN 0021-8723
 • Butler, Jon. Awash in a Sea of ​​Faith: Christianisering van die Amerikaanse volk. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990. ISBN 978-0674056008
 • Conforti, Joseph A. Jonathan Edwards, godsdienstige tradisie en Amerikaanse kultuur. Universiteit van Noord-Carolina Press. 1995. ISBN 978-0807845356
 • Gaustad, Edwin S. The Great Awakening in New England. New York, Harper, 1957. OCLC 382750
 • Gaustad, Edwin S. "The Theological Effects of the Great Awakening in New England," Die Mississippi Valley Historical Review 40 (4) (Mrt. 1954): 681-706. OCLC 35781793
 • Goen, C. C. Revivalism and Separatism in New England, 1740-1800: Streng Congregationalists en separate Baptists in the Great Awakening. Wesleyan University Press, 1987. ISBN 0819561339.
 • Goff, Philip. "Herlewings en rewolusie: historiografiese wissels sedert Alan Heimert se godsdiens en die Amerikaanse verstand." Kerkgeskiedenis 1998 67 (4): 695-721. ISSN 0009-6407 Fulltext: in Jstor en Ebsco
 • Hatch, Nathan O. Die demokratisering van die Amerikaanse Christendom. New Haven: Yale University Press, 1989. ISBN 978-0300050608
 • Heimert, Alan. Religion and the American Mind: From the Great Awakening to the Revolution. Harvard University Press, 1966. OCLC 382500
 • Isaac, Rhys. The Transformation of Virginia, 1740-1790. 1982, met die klem op Baptiste. ISBN 978-0807841167
 • Lambert, Frank. Pedlar in Divinity: George Whitefield and the Transatlantic Revivals. Princeton University Press, 1994. ISBN 978-0691032962
 • Lambert, Frank. 'Die eerste groot ontwaking: wie se interpretatiewe fiksie?' Die New England Quarterly 68 (4) (1995): 650. ISSN 0028-4866
 • Lambert, Frank. Die uitvind van die "Groot Ontwaking"; Princeton University Press, 1999. ISBN 978-0691043791
 • McLoughlin, William G. "'Enthusiasm for Liberty': The Great Awakening as the Key to the Revolution," in Predikers en politici: twee opstelle oor die oorsprong van die Amerikaanse rewolusie. Worcester, MA: American Antiquarian Society, 1977.
 • McLoughlin, William G. Herlewings, ontwaking en hervorming: 'n opstel oor godsdiens en sosiale verandering in Amerika, 1607-1977. 1978. ISBN 978-0226560915
 • McLoughlin, William G. "Essay Review: the American Revolution as a Religious Revival: 'The Millennium in One Country.'" New England Quarterly 1967 40 (1): 99-110. ISSN 0028-4866 Fulltext: in Jstor
 • Middlekauff, Robert. The Glorious Cause: the American Revolution. Oxford University Press, 1982. ISBN 978-0345427564
 • Reid, Alvin en Malcolm McDow. Brandweer: Hoe God die geskiedenis deur herlewings gevorm het. Nashville, TN: Broadman & Holman, 1997.
 • Schmidt, Leigh Eric. Holy Fairs: Scotland and the Making of American Revivalism. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. Co., 2001. ISBN 978-0802849663
 • Schmotter, James W. "The Irony of Clerical Professionalism: New Congregational Ministers and the Great Awakening," Amerikaanse kwartaallikse 31 (1979), 'n statistiese studie. ISSN 0003-0678
 • Stout, Harry. The Divine Dramatist: George Whitefield and the Rise of Modern Evangelicalism. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1991. ISBN 978-0802801548
 • Tracy, Joseph. The Great Awakening: A History of the Revival of Religion in the Time of Edwards and Whitefield. 1842; herdruk 1997. OCLC 57266144

Eksterne skakels

Alle skakels is op 11 April 2017 opgespoor.

 • Heyrman, Christine Leigh. “Die eerste groot ontwaking.” Divining America, TeacherServe ©. Nasionale Geesteswetenskaplike Sentrum.
 • The Joseph Bellamy House: The Great Awakening in Puritan New England, 'n lesplan met die Nasionale Parkdiensonderrig met historiese plekke (TwHP).

Vkontakte
Pinterest