Ek wil alles weet

Sidney en Beatrice Webb

Vkontakte
Pinterest
Sidney James Webb, 1ste Baron Passfield (13 Julie 1859 - 13 Oktober 1947) en Martha Beatrice Potter Webb (22 Januarie 1858 - 30 April 1943) was Britse sosialiste, ekonome en hervormers, die vroeë lede van die Fabian Society. Saam met George Bernard Shaw, Annie Besant, Graham Wallas, Edward R. Pease en Sidney Olivier, het hulle die Fabian Society verander in die vooraanstaande politieke-intellektuele samelewing in Engeland in die Edwardiaanse era en daarna.

Met hul sosialistiese idees het Beatrice en Sidney Webb die Britse politieke denke en Britse instellings diep beïnvloed. Hulle het verskeie belangrike werke in empiriese sosiologie geskryf wat die bloudruk vir die Britse welsynstaat verskaf het. Hul stigting van die London School of Economics het 'n groot invloed op ekonomiese denke en opvoedkundige instellings gehad, nie net in Brittanje nie, maar ook veel verder. Dit alles is egter gedoen op 'n manier wat nie krediet vir hulself gevra het nie, en die invloed daarvan is dikwels ongemerk. Vir die Webbs was hul vennootskap in hul werk en as man en vrou, aanvanklik verrassend vir baie, omdat dit die verwagtinge van die samelewing in hul dag oortree het, tesame met die wete dat hulle die grondslag gelê het vir die nuwe orde in die samelewing was genoegdoening.

Biografie

Die vroeë lewe en loopbaan van Sidney Webb

'N Selfportret

Sidney Webb is op 13 Julie 1859, in Londen, in 'n professionele gesin gebore. Sy vader het radikale politieke sienings gehad en John Stuart Mill ondersteun in die algemene verkiesing van 1865. Sidney het op die ouderdom van 16 begin werk terwyl hy 'n kantoorwerk beklee het. In sy vrye tyd studeer hy regte aan die Birkbeck College, Universiteit van Londen, en verwerf kwalifikasies om in die Staatsdiens te betree. Webb het aan die London Working Men's College klas gegee en bygedra tot die Christen-sosialis joernaal.

Terwyl hy aan die universiteit was, het Webb 'n belangstelling in sosialistiese idees ontwikkel, en in 1885 by die Fabian Society aangesluit. Webb was dit eens met die idees van die samelewing dat kapitalisme 'n onregverdige sosiale stelsel geskep het en vervang moes word met 'n beter stelsel. Die vroeë lede van die vereniging het Edward Carpenter, Annie Besant, Walter Crane en George Bernard Shaw ingesluit. Webb het onmiddellik begin werk aan die vind van die feite wat die eise van die samelewing ondersteun, en artikels oor verskillende sosiale kwessies gepubliseer. Hy het geskryf Feite vir sosialiste in 1887, Feite vir Londenaars in 1888, en Die agt uur dag in 1891. Feite vir sosialiste, het veral gedien as die verklaring van die Fabian Society dat openbare kennis van die feite van die industriële samelewing die noodsaaklike eerste stap in die rigting van die samelewingshervorming was. Webb het aangevoer vir die afskaffing van laissez-faire en vir 'n aktiewe rol van die regering in die ekonomie. Hy het Marxistiese idees van rewolusie as die vereiste vereiste vir sosiale verandering verwerp en in plaas daarvan die behoefte aan hervorming voorgestaan.

In 1892 trou Webb met Beatrice Potter, wat sy belange en oortuigings gedeel het. Die geld wat sy saamgebring het, het hom in staat gestel om sy klerklike werk prys te gee en op sy politieke aktiwiteite te konsentreer.

Die vroeë lewe en loopbaan van Beatrice Potter

Beatrice Webb

Beatrice Potter is op 22 Januarie 1858 in Gloucester, Engeland, gebore as dogter van die spoorwegmagnaat Richard Potter en Laurencina Heyworth. Sy het basiese opleiding by haar huis ontvang, en die meeste van die werke in haar pa se biblioteek gelees en gesellighede met haar pa se besoekers geniet. Haar ma is dood terwyl Beatrice jonk was. Beatrice se vroeë lewe was 'n voorreg en sy het 'n privaatinkomste geërf na die dood van haar vader.

Beatrice het egter die kapitalistiese sosiale stelsel begin bevraagteken en lang ure saam met die mense van die werkersklas deurgebring. Sy het haar neef, Charles Booth, gehelp met navorsing oor sy boek, The Life and Labour of the People in London, leer baie oor die moeilike lewe van Londen se armes.

Beatrice Potter het verskeie belangrike bydraes gelewer tot politieke en ekonomiese teorieë van die Koöperatiewe beweging. Dit was byvoorbeeld sy wat die terme "Koöperatiewe federalisme" en "koöperatiewe individualisme" in haar boek van 1891 bedink het, Cooperative Movement in Groot-Brittanje. Uit hierdie twee kategorieë het Webb haarself geïdentifiseer as 'n Koöperatiewe Federalis; 'n denkrigting wat verbruikerskoöperatiewe verenigings voorgestaan ​​het. Sy het aangevoer dat verbruikerskoöperasies koöperatiewe groothandelsverenigings moet vorm (deur koöperasies te vorm waarin alle lede koöperasies is, waarvan die beste historiese voorbeeld die Engelse CWS is) en dat hierdie federale koöperasies plase of fabrieke moet koop. Sy het die vooruitsigte van werkers-koöperasies wat sosialisme bewerkstellig, van die hand gewys en het daarop gewys dat sulke ondernemings, toe sy besig was om te skryf, grootliks onsuksesvol was.

In 1882 het sy 'n verhouding gehad met die radikale politikus Joseph Chamberlain, destyds 'n kabinetsminister. Sy het egter van haar passie vir Chamberlain afstand gedoen, en in 1892 in opstand teen die sosiale en klasnorme van haar tyd, besluit sy om met 'n seun van 'n rekenmeester, Sidney Webb, te trou.

Die webbs

Na hul huwelik het die Webbs voortgegaan om aktief in die politiek te wees. Sidney het die kandidaat vir die Fabian Society vir Deptford tydens die verkiesing in die County Council in Londen beklee en die setel in 1892 gewen. Hy het dit vir die volgende agtien jaar behou. Hy is ook aangestel as die voorsitter van die Komitee vir Tegniese Opleiding, bekend as die Minister van Openbare Onderwys in Londen.

Die Webbs het aan talle boeke saamgewerk, waaronder Die geskiedenis van vakbondwese (1894) en Bedryfsdemokrasie (1897). Hulle het aangevoer dat daar 'n dringende behoefte bestaan ​​aan die stigting van 'n nuwe politieke party, wat deur die parlementsverkiesing sosialistiese idees sou dra.

London School of Economics

In 1894 het die welgestelde prokureur Henry Hutchinson £ 10.000 aan die Fabian Society geskenk. Sidney en Beatrice Webb het voorgestel om die geld te belê in die opening van 'n nuwe universiteit in Londen, om die Fabian-doelwit om die samelewing te verbeter, te bevorder, met die fokus op navorsing oor armoede, ongelykheid en verwante kwessies. Terselfdertyd was dit bedoel om die opleiding van Brittanje se politieke en bedryfselite te laat herleef, wat oënskynlik wankelrig was weens onvoldoende onderrig en navorsing. Die London School of Economics and Political Science (LSE) is in 1895 gestig. W. A. ​​S. Hewins is as sy eerste direkteur aangestel en die skool het spoedig 'n belangrike sentrum van onderwys in Groot-Brittanje geword.

Maatskaplike hervormers

Die Webbs was sterk kritici van die Poor Law-stelsel in die Verenigde Koninkryk. In 1905 word 'n Koninklike Kommissie opgerig om die doeltreffendheid van die stelsel te ondersoek en Beatrice Webb is gevra om as lid te dien. Sidney Webb het gehelp met die versameling van die data. Alhoewel die kommissie die stelsel meestal positief beoordeel het, het die Webbs nie saamgestem nie en hul eie minderheidsverslag gepubliseer. Hulle het gevra dat die stelsel van swak wet afgeskaf moet word, 'n stelsel wat doeltreffender sou wees, moet verbeter en gesondheids- en opvoedkundige dienste moet verbeter.

Die Webbs het baie ag geslaan op die Ricardiaanse huurteorie wat hulle op kapitaal en grond (sowel as arbeid) toegepas het. Hulle het aangevoer dat dit die staat se verantwoordelikheid was om hierdie huur te bekom. Hulle het die Sowjetunie bewonder en baie geprys vir Stalin se doeltreffendheid in die verkryging van hierdie huur. Die Webbs het ook monopolies ondersteun en glo dat die negatiewe impak van laer pryse wat deur mededinging meegebring is, altyd deur die werkers gedra is. Hulle het aangevoer dat monopolieë dus meer ruimte het om die werkers beter te behandel.

Die Webbs het die Nuwe staatsman tydskrif in 1913.

In 1915 word Sidney Webb tot die nasionale uitvoerende hoof van die Arbeidersparty aangestel, en tot 1922 dien hy as voorsitter van die nasionale uitvoerende gesag. Toe hy in 1923 'n setel verower in die Algemene Verkiesings wat die Arbeidersparty in die kiesafdeling Seaham verteenwoordig, word hy aangestel as President van die Raad van Handel in die regering van Ramsay MacDonald.

Die Webbs was 'n beroemde egpaar, wie se invloed gesien kan word in hul gasheer vir 'die koeffisiente', 'n eethoek wat 'n paar van die voorste staatsmanne en denkers van die dag gelok het.

In 1929 is Sidney Webb tot stand gebring, Baron Passfield, wat voortgaan as 'n minister van regering (dien as beide Staatsekretaris van die Kolonies en Staatsekretaris van Dominion Affairs). Hoewel haar man 'n baron geword het, het Beatrice geweier om bekend te staan ​​as Lady Passfield.

In 1930 het die slegte gesondheid daartoe gelei dat Sidney van die Dominionskantoor afgeval het, maar die Koloniale Kantoor behoue ​​gebly het.

Later lewe

Die Webbs was ontnugter deur die gebrek aan vordering deur die Arbeidersparty in die oplossing van die probleme van armoede in Brittanje, en besoek die Sowjetunie in 1932. Hulle het 'n boek gepubliseer, Sowjet-kommunisme: 'n nuwe beskawing? (1935) gebaseer op hul ervarings daar, wat dui op 'n verskuiwing van hul verwagting van 'n natuurlike vooruitgang van sosiale en politieke hervorming. Alhoewel hulle hul kommer uitgespreek het oor die gebrek aan politieke vryheid in die land, was hulle baie beïndruk met die verbetering in die gesondheids- en opvoedkundige dienste, sowel as die politieke en ekonomiese gelykheid van vroue. Hulle het geglo dat die Sowjet-plan van die beplande ekonomie uiteindelik oor die hele wêreld sou versprei. The Webbs se finale boek, Die Waarheid oor Sowjet-Rusland, wat in 1942 gepubliseer is, het voortgegaan om die Sowjetunie te ondersteun, ter viering van die sentrale beplanning.

Beatrice Webb is op 30 April 1943 oorlede. Sidney Webb is vier jaar later op 13 Oktober 1947 oorlede. Hulle as is in die Westminster Abbey in 1947 begrawe.

Nalatenskap

Met hul sosialistiese idees het Beatrice en Sidney Webb die Britse politieke denke en Britse instellings in die eerste helfte van die twintigste eeu diep beïnvloed. Hulle het verskeie belangrike werke in empiriese sosiologie geskryf wat die bloudruk vir die Britse welsynstaat verskaf het. Beatrice Webb het in haar minderheidsverslag, geskryf vir die Commission on the Poor Laws, een van die eerste handveste vir 'n omvattende stelsel van maatskaplike sekerheid (staatspensioene) ontwerp, 35 jaar voor die 'Beveridge-verslag' deur William Beveridge in 1942, wat gelei het tot die universele stelsel van sosiale sekerheid.

Sidney, wat vanaf 1892 tot 1910 op die Londense graderingsraad gedien het, het die stelsel van sekondêre staatskole en die beursstelsel vir laerskoolstudente geskep. Hy het ook gehelp om die tegniese en ander naskoolse opleiding in Londen te vestig. Die Webbs het die London School of Economics gestig en gehelp om die Universiteit van Londen te herorganiseer in 'n federasie van onderwysinstellings.

Publikasies

Sidney Webb

 • Webb, Sidney. 1887. Feite vir sosialiste. Londen: The Fabian Society
 • Webb, Sidney. 1911. Toelaes vir hulp: 'n kritiek en 'n voorstel. Londen: Longmans, Green en Co.
 • Webb, Sidney. 1917. Die herstel van die vakbondvoorwaardes. Londen: Nisbet & Co.
 • Webb, Sidney. 1917 2004. Werk Bestuurder Vandag. Thoemmes Continuum. ISBN 1843716267

Beatrice Webb

 • Webb, Beatrice P. 1891. Cooperative Movement in Groot-Brittanje. Londen: George Allen & Unwin
 • Webb, Beatrice P. 1919. Lone van mans en vroue: moet hulle gelyk wees? Londen: Fabian Society
 • Webb, Beatrice P. 1948 1975. Ons vennootskap. Cambridge, NY: Cambridge University Press. ISBN 0521208521
 • Webb, Beatrice P. 1926 1979. My vakleerlingskap. Cambridge, NY: Cambridge University Press. ISBN 0521229413

Sidney en Beatrice Webb

 • Webb, Sidney en Beatrice Webb. 1894 1976. Geskiedenis van vakbondwese. New York: AMS Press. ISBN 0404068855
 • Webb, Sidney en Beatrice Webb. 1897. Bedryfsdemokrasie. Londen: Longmans, Green en Co.
 • Webb, Sidney en Beatrice Webb. 1898 2003. Probleme van die moderne industrie. Palgrave Macmillan. ISBN 1403917450
 • Webb, Sidney en Beatrice Webb. 1908. The Manor and the Borough. Londen: Longmans, Green en Co.
 • Webb, Sidney en Beatrice Webb. 1921. Die koöperatiewe beweging van die verbruiker. Londen: Longmans, Green en Co.
 • Webb, Sidney en Beatrice Webb. 1923 1970. Verval van kapitalistiese beskawing. Freeport, N.Y., Books for Libraries Press. ISBN 083695453X
 • Webb, Sidney en Beatrice Webb. 1923 1975. Metodes van sosiale studie. Cambridge University Press. ISBN 0521208505
 • Webb, Sidney en Beatrice Webb. 1935. Sowjet-kommunisme: 'n nuwe beskawing? Londen: Longmans, Green en Co.
 • Webb, Sidney en Beatrice Webb. 1942. Die Waarheid oor Sowjet-Rusland. Londen: Longmans, Green en Co.

Verwysings

 • Cole, Margaret. 1961. Die verhaal van Fabiaanse sosialisme. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Lengermann, P. M. & J. Niebrugge-Brantley. 1998. Die vrouestigters: sosiologie en sosiale teorie 1830-1930. New York: McGraw-Hill Companies. ISBN 0070371695
 • MacKenzie, Jeanne. 1979. 'N Victoriaanse hofmakery: die verhaal van Beatrice Potter en Sidney Webb. New York: Oxford University Press. ISBN 0195201663
 • Muggeridge, Kitty & Ruth Adam. 1968. Beatrice Webb: 'n lewe, 1858-1943. New York: Knopf.
 • Pease, Edward R. 2007. The History of the Fabian Society. BiblioBazaar. ISBN 1426473176
 • Radice, Lisanne. 1984. Beatrice en Sidney Webb Fabian Sosialiste. New York: St. Martin's Press. ISBN 0312070551
 • Seymour-Jones, Carole. 1992. Beatrice Webb 'n lewe. Chicago: I.R. Dee. ISBN 1566630010

Vkontakte
Pinterest