Pin
Send
Share
Send


Gekleurde items is in albei lyste.

Die term Pāramitā of Pāramī (Sanskrit en Pali onderskeidelik) beteken "perfek" of "perfeksie." In Boeddhisme verwys die Paramitas na die volmaaktheid of hoogtepunt van sekere deugde, wat karma suiwer en die aspirant help om 'n onbelemmerde lewe te lei op die pad na die Verligting.

Die ses perfeksies (paramita) is ook 'n belangrike deel van die bodhisattva-pad wat in die Mahayana-boeddhisme aangetref word. Hierdie pad behels die toewyding van die Bodhisattva om sy of haar verligting uit te stel ten einde alle ander wesens van lyding te red. Dus speel die paramitas 'n integrale rol in die kweek van Boeddhistiese wysheid en deernis, sowel as die uitvoering daarvan in die daaglikse lewe. Dit is 'n voorbeeld van Boeddhistiese etiese betrokkenheid in die wêreld van lyding.

Etimologie

"Die woord pāramī spruit uit parama, 'oppermagtig' en suggereer dus die voorstelling van die eienskappe wat deur 'n bodhisattva in die lang loop van sy geestelike ontwikkeling moet vervul word. Maar die verwante pāramitā, word die woord wat deur die Mahāyāna-tekste verkies word en ook deur Pāli-skrywers gebruik word, soms verklaar as Param + ita, 'na die verder gegaan', waardeur die transendentale rigting van hierdie eienskappe aangedui word. '1

Die Paramitas in Theravada Boeddhisme

Die Theravadin-leerstellings oor Paramitas kan gevind word in godsdienstige tekste en kommentaar soos die Buddhavamsa, Jatakas en Avadanas, wat later in die Pali-kanon gevoeg is, en is dus nie 'n oorspronklike deel van die leer van Theravadin nie. 'Die Jatakas vorm oorspronklik nie deel van die Theravadins-skrifte nie' 2 Die oudste dele van die Sutta Pitaka (byvoorbeeld: Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Samyutta Nikaya en die Anguttara Nikaya) noem nie die paramitas nie.3 Nalinaksha Dutt skryf: "Die inlywing van paramis deur die Theravadins in die Jatakas onthul dat hulle nie immuun teen Mahayaniese invloed was nie. Dit het natuurlik op 'n veel later stadium gebeur."4

Sommige geleerdes verwys selfs na die leringe van die paramitas as 'n semi-Mahayana-leer wat later in die Skrif gevoeg is, om 'n beroep op die belange en behoeftes van die leegemeenskap te maak, en om hul godsdiens te populariseer.5

Kanonieke bronne

In die kanonieke Boeddhisme van Theravada Buddhavamsa die tien perfeksies (dasa pāramiyo) word soos volg gelys: (Pali-terme gebruik)

 1. Dāna parami : vrygewigheid, gee van jouself
 2. Sīla parami : deug, moraliteit, behoorlike gedrag
 3. Nekkhamma parami : verloëning
 4. Paññā parami : transendentale wysheid, insig
 5. Viriya (ook gespel vīriya) parami : energie, ywer, krag, inspanning
 6. Khanti parami : geduld, verdraagsaamheid, verdraagsaamheid, aanvaarding, uithouvermoë
 7. Sacca parami : waarheid, eerlikheid
 8. Adhiṭṭhāna (adhitthana) parami : vasberadenheid, resolusie
 9. Mettā parami : liefdevolle goedhartigheid
 10. Upekkhā (ook gespel upekhā) parami : gelykheid, kalmte

Twee van die bogenoemde deugde, Metta en Upekkha, bestaan ​​ook uit twee van die vier onmeetbare dinge (Brahmavihara).

Tradisionele Theravada-oefening

Volgens Bodhi is dit in die vroegste Boeddhistiese tekste (wat hy as die eerste vier identifiseer) nikayas), diegene wat lyding se uitwissing soek (Nibbana) het die Noble Agtvoudige Pad gevolg. Na verloop van tyd is daar 'n verhaal voorsien vir die multi-lewensontwikkeling van die Boeddha; as gevolg hiervan, is die tien perfeksies geïdentifiseer as deel van die pad vir die Boeddha-te-wees (Pali: bodhisatta; Sanskrit: bodhisattva). Oor die daaropvolgende eeue is die paramis gesien as van belang vir beide aspirante van Boeddha en vir arahantship. Dus, opsom Bodhi:

'Daar moet op gelet word dat die gevestigde Theravāda-tradisie die pāramīs nie as 'n eie vakgebied vir kandidate vir die Boeddhahood beskou word nie, maar as praktyke wat deur alle aspirante tot verligting en bevryding vervul moet word, hetsy as Boeddha's, paccekabuddhas of dissipels. die hoogste bodhisattva van aspirante in die ander twee voertuie is die mate waartoe die pāramīs gekweek moet word en die tydsduur wat hulle moet nastreef, maar die kwaliteite self is universele vereistes vir bevryding, wat almal in 'n minimale mate moet vervul. om die vrugte van die bevrydende pad te verdien. '6

Die Paramitas in Mahayana Boeddhisme

In Mahayana Boeddhisme, die Lotus Sutra (Saddharmapundarika) identifiseer die ses perfeksies soos volg: (Sanskritterme gebruik)

 1. Dana paramita: vrygewigheid, gee van jouself (in Chinees, 布施 波羅蜜)
 2. Śīla paramita : deug, moraliteit, dissipline, behoorlike gedrag (持戒 波羅蜜)
 3. Kṣānti (kshanti) paramita : geduld, verdraagsaamheid, verdraagsaamheid, aanvaarding, uithouvermoë (忍辱 波羅蜜)
 4. Vīrya paramita : energie, ywer, krag, inspanning (精進 波羅蜜)
 5. Dhyāna paramita : konsentrasie met een punt, kontemplasie (禪定 波羅蜜)
 6. Prajñā paramita : wysheid, insig (智慧 波羅蜜)

Let daarop dat hierdie lys ook genoem word deur die Theravada-kommentator Dhammapala, wat sê dat dit gelykstaande is aan die bogenoemde lys van tien.7

In die tien stadia (Dasabhumika) Sutra, nog vier Paramitas word gelys:

7. Upāya paramita: vaardige middele
8. Praṇidhāna (pranidhana) paramita: gelofte, resolusie, aspirasie, vasberadenheid
9. Bala paramita: geestelike krag
10. Jñāna paramita: kennis

Die Bodhisattva-pad

Bodhisattva (Sanskrit: wat “Awakened Truth” beteken) verwys na 'n stel kenmerkende oortuigings en praktyke in die Mahāyāna-boeddhisme om verlossingsagtige eienskappe te kweek, sowel as spesifieke hemelse wesens wat bevry is van die siklus van geboorte en dood (Samsara), maar wat emanasie skep liggame (nirmanakaya) in hierdie wêreld om ander lewende wesens te help om vryheid van lyding te verkry. Bodhisattvas is bekend daarvoor dat hulle deernis toon. Hulle neem die "Bodhisattva Gelofte" om die individuele verligting (nirvana) van 'n arhat te laat vaar, en belowe om in hierdie wêreld te bly ten einde die wakkerheid (bodhi) van alle wesens te help. Hierdie leer bied 'n betrokke vorm van Boeddhisme wat nie weghardloop van die lyding van die wêreld nie, maar aktief probeer om dit vir alle wesens te beëindig.

Die bodhisattva-pad (wat gereeld deur Vajrayāna-praktisyns verwys word as die 'geleidelike pad van perfeksies en stadia') bied Mahāyāna-Boeddhiste 'n stelselmatige handleiding vir hul ontwikkeling deur die gebruik van spesiale geloftes, die opwekking van die ses paramita (perfeksies), en 'n kaart van persoonlike ontwikkeling deur tien bhumi (stadia), waarvan alles gesê word dat dit die volle boeddhahood kulmineer. Hierdie pad word breedvoerig in die Mahāyāna-literatuur uiteengesit deur skrywers soos Nagarjuna (die kosbare garland), Chandrakirti ("toegang tot die middelweg"), Asanga ("Die stadia van 'n Bodhisattva"), Shantideva (die weg van die bodhisattva) , en Gampopa (die sieraadversiering van bevryding).

Die Bodhisattva Geloftes

Die fundamentele gelofte van die bodhisattva is om hul nirvana uit te stel totdat alle wesens bevry is van lyding. Hierdie aspirasie word uitgedruk in die formele gelofte wat, wanneer dit geneem word, 'n toegang tot die pad van die bodhisattva beteken:

Die viervoudige gelofte word hieronder in verskillende tale aangedui:

Sino-JapanneesEngels Chinees (pinyin) Chinees (hanzi) Shi gu sei gan Die Vier Groot Geloftes Sì hóng shì yuàn 四弘誓願 Shu jo mu hen sei gan do Ek belofte om alle wesens te bevry, sonder nommer jin sei gan dan ek belowe om eindelose blinde passies uit te roei Fánnǎo wújìn shì yuàn duàn 煩惱 無盡 誓願 斷 Ho mon mu ryo sei gan gakuI gelofte om deur te gaan na dharma hekke buite maat bereik die weg van die BoeddhaFó dào wúshàng shì yuàn chéng 佛道 無上 誓願 成

Benewens hierdie formele gelofte van bodhisattva tel Mahāyāna-tekste tientalle ander geloftes op (sien 1 vir 'n volledige lys), en daar is variasies van land tot land (dit is veral opvallend tussen Tibet en ander). Die tien mees algemene en belangrikste geloftes is soos volg:

1 Nie enige wese te skaad nie

2 Om nie te neem wat nie gegee word nie

3 Om nie aan enige vorm van seksuele wangedrag deel te neem nie

4 Om nie spraak te misbruik nie

5 Om nie bedwelmende middels te neem nie

6 Om nie oor ander se foute en misdade te skinder nie

7 Om nie jouself te prys of ander te verwyt nie

8 Om nie suinig of beledigend te wees teenoor diegene in nood nie

9 Moenie woede of wrok hê of ander aanmoedig om kwaad te wees nie

10 Om nie die Drie Juwele te kritiseer of te laster nie

In die Tibetaanse tradisie word leke gereeld aangemoedig om die eerste vyf geloftes aan te neem as 'n manier om goeie karma te produseer en aksies te vermy wat negatiewe resultate lewer:

'Op 'n gegewe tydstip kan 'n mens sweer by een, twee, tot al vyf voorskrifte. In een tipiese tradisie neem 'n mens net een dag geloftes. As iemand die praktyk wil volg na die volgende dag, sal hy of sy die gelofte die volgende oggend weer ... Die daaglikse voorskrifte is belangrik ... 'n mens se toewyding aan hulle moet gereeld hernu word om 'n mens se voorneme en belegging vars te hou. ' 8

Die ses perfeksies

Die ses perfeksies (paramita) is 'n ander aspek van die oefenpaadjie van die bodhisattva. Die woord paramita beteken letterlik 'ander oewer', en impliseer dat hierdie ses (of tien in sommige bronne) kwaliteite tot verligting lei. Die ses paramitas word in die Pali-kanon gevind 9:

1. Dana : vrygewigheid, gee van jouself. Hierdie perfeksie plaas die klem op die houding van vrygewigheid. Dit beteken nie noodwendig dat bodhisattvas alles wat hulle besit weggee nie, maar dat hulle 'n houding ontwikkel wat vasklou aan 'n mens se rykdom, of dit nou materieel of nie-wesenlik is. Die belangrikste besitting wat 'n bodhisattva vrygewig moet weggee, is die leer van die dharma.

2. Sila : deug, moraliteit, behoorlike gedrag. Hierdie perfeksie is belangrik vir die bodhisattva om te ontwikkel omdat dit lei tot beter wedergeboortes waarin hulle hul ontwikkeling kan bevorder, en omdat hulle nie betrokke raak by verkeerde dade nie, lei dit tot 'n rustige gemoed wat ongestoord is deur skuldgevoelens, of uiteindelik selfs die geestelike ingesteldheid wat lei tot negatiewe optrede. 10

3. Ksānti : geduld. Shantideva (6de - 7e eeu) verduidelik die belangrikheid van geduld aan die Mahāyāna-pad in die openingsverslae van die hoofstuk oor geduld in sy Weg van die Bodhisattva:

1. Goeie werke wat in duisend eeue versamel is,
Soos dade van vrygewigheid,
Of offerandes aan die salige (boeddhas) -
'N Enkele flits van woede verbrysel hulle almal.2. Geen kwaad is daar soos woede nie,
Geen soberheid kan met geduld vergelyk word nie.
Steil jouself dus in geduld -
Op alle maniere, dringend, met ywer. (Vertaal deur die Padmakara-vertaalgroep, 78)

Geduld is dus die sleutel tot die opbou van goeie verdienste, aangesien dit verhoed dat negatiewe emosies die gevolge van positiewe aksies vernietig.

4. Virya: krag, energie, ywer inspanning. Soos al die perfeksies, moet krag met die ander gekombineer word om mekaar onderling te versterk. Weer, verduidelik Shantideva in sy hoofstuk "Heroic Perseverance":

1. Dus sal ek met geduld volhard.
Deur ywer (virya) is dit dat ek verligting sal bereik.
As daar geen wind waai nie, dan roer niks,
En daar is geen verdienste sonder deursettingsvermoë nie. (Ibid, 98).

Boeddhiste glo dat die reis na Boeddhood lank en kwaai is, daarom moet die bodhisattva hul pad met ywer moet oefen om vinnig volledige ontwaking te bewerkstellig, sodat hulle die beste kan help om alle wesens te bevry.

5. Dhyana: meditasie, konsentrasie (samādhi). Al die ander perfeksies word versterk deur die beoefening van meditasie. Deur hierdie praktyke word gesê dat 'n mens beter in staat is om nie-gehegtheid te beoefen as gevolg van 'n erkenning van die leegheid (sunyata) van alle dinge, wat weer lei tot 'n sterker vermoë om vrygewigheid, morele gedrag te beoefen (as gevolg van 'n verminderde gehegtheid) tot negatiewe geestelike toestande), en geduld. Deur meditasie ontwikkel die praktisyn ook 'n eenpunt-gedagte wat al sy energie in die taak wat konsentreer konsentreer, wat hulle in staat stel om take met krag en fokus uit te voer. 11 Die geestelike gelykheid en momentum wat die bodhisattva ontwikkel deur die ander paramita help hulle omgekeerd in hul meditasiepraktyk deur hulle te bevry van 'n gedagtes wat deur konflikte emosies en lusteloosheid afgelei word.

6. Prajna: wysheid. Die sesde paramita verwys na die besef van die grootste waarheid (paramartha-satya), wat is die besef van die eenheid, of nie-dualiteit, van alle dinge. Wysheid is die hoogtepunt en grondslag van die ander perfeksies. Byvoorbeeld, Mahāyāna-beoefenaars glo dat as 'n mens vrygewigheid moet beoefen met die konseptuele idees van hulself as gewer en 'n ander as die ontvanger, slegs die Hinayāna (mindere voertuig) verdienste sal word. Maar "die bodhisattva word gevra om geen gewer, geen ontvanger en geen aksie van gee te erken nie. Hy of sy word gevra om in 'n heeltemal nie-konseptuele ruimte te gee ... Dus gee 'n mens - letterlik sonder om daaraan te dink". 12. Dit is slegs een keer dat die bodhisattva op hierdie manier met mekaar in wisselwerking kan tree, en dit kan gesê word dat hulle die paramitas beoefen, wat die aktiwiteite van die "ander oewer" van die verligting is.

Benewens die oorspronklike ses perfeksies wat in die vroeë Mahāyāna-letterkunde gevind is, het latere skrywers nog vier bygevoeg:

7. Upāya Kausalya: vaardige middele. In hierdie volmaaktheid ontwikkel die bodhisattva hul vermoë om vaardig met ander wesens te werk ten einde hul vooruitgang na verligting te bewerkstellig. Upaya kan vir sommige mense as ontstellende vorme beskou, soos die uitruil tussen Zen-meesters en hul studente wat beroemd is in koans, of in die 'gekke wysheid' wat deur tantriese meesters vertoon word. Hoe vreemd hulle ook al is, hoewel Boeddhiste glo dat hulle deernis is, en hul doel is om hul studente tot ontwaking te lei.

8. Pranidhana : vasberadenheid, aspirasie. Hierdie volmaaktheid verwys na die plan van die bodhisattva om volle boeddhahood te verwesenlik. Totdat dit vervolmaak is (sien die agtste bhumi hieronder), is daar altyd die gevaar om agteruit te gaan op die paadjie of heeltemal daarvandaan. Hulle moet voortdurend werk, met die hulp en aanmoediging van hul onderwyser en sangha (Boeddhistiese gemeenskap), om hul vasberadenheid te behou om hul doel te bereik 13.

9. Bala: geestelike krag. Powers verduidelik dit

"As gevolg van die beheersing van die vier analitiese kennis (leerstellings, betekenisse, grammatika en uiteensetting) en hul meditasie, kan hulle die ses perfeksies energiek ontwikkel en dit voortdurend oefen sonder om moeg te word." 14.

Soos wat die bodhisattva vorder in hul praktyke, word daar gesê dat hulle verskillende bonatuurlike vermoëns bereik wat hulle help om hul doel te bereik om almal van samsara te bevry.

10. Jnana : kennis, verhewe wysheid. Dit is die besef van 'n wakker wese, 'n Boeddha. Wanneer die bodhisattva hierdie vlak bereik, word daar gesê dat hierdie onbeperkte wysheid al die ander perfeksies deurdring en dit voltooi.

Deur die vervolmaking van hierdie eienskappe, is die bodhisattva in staat om hul gelofte te verwesenlik om die volle boeddhag ​​te bereik tot voordeel van alle lewende wesens. Hierdie paramita hou direk verband met die bhumi of stadiums wat hulle vorder op hul reis na ontwaking.

Notas

 1. ↑ 'n Verhandeling oor die paramis: van die kommentaar op die Cariyapitaka deur Acariya Dhammapala. www.accesstoinsight.org. 29 Oktober 2007 herwin.
 2. ↑ Nalinaksha Dutt. Boeddhistiese sekte in Indië. (Delhi: Motilal Banararsidass Uitgewers, 1978), 224
 3. ↑ Ibid., 228
 4. ↑ Ibid., 219
 5. ↑ Ibid., 251
 6. ↑ Bhikkhu Bodhi. Die diskoers oor die allesomvattende sieningsnetwerk: die Brahmajaala Sutta en sy kommentaar. 1978.
 7. ↑ Die gedeelte word vertaal in Bodhi (1978), 314.
 8. ↑ Reginald A. Ray. Onvernietigbare Waarheid: Die lewendige spiritualiteit van Tibetaanse Boeddhisme. (Boston, MA: Shambhala Publications. 2002), 288)
 9. ↑ Donald W. Mitchell. Boeddhisme: die bekendstelling van die Boeddhistiese ervaring. (New York, NY: Oxford University Press, 2002), 112
 10. ↑ John Powers. Inleiding tot Tibetaanse Boeddhisme. (Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1995), 100
 11. ↑ Mitchell, 114
 12. ↑ Ray, 346
 13. ↑ Bevoegdhede, 109
 14. ↑ Ibid., 110

Verwysings

 • Bodhi, Bhikkhu, red. 'N Verhandeling oor die paramis: van die kommentaar tot die Cariyapitaka deur Acariya Dhammapala. Kandy, Sri Lanka: Boeddhistiese publikasievereniging, 1996. ISBN 9552401461
 • __________. Die diskoers oor die allesomvattende sieningsnetwerk: die Brahmajaala Sutta en sy kommentaar. 1978.
 • __________. Die allesomvattende net van sienings. Kandy: Boeddhistiese publikasievereniging, 1978.
 • Davids, T. W., T.W. Rhys, en William Stede, eds. Die Pali-Engelse woordeboek van die Pali Text Society. Chipstead: Pali Text Society.
 • Dutt, Nalinaksha. Boeddhistiese sekte in Indië. Delhi: Motilal Banararsidass Uitgewers, 1978
 • Gampopa. The Jewel Ornament of Liberation, Vertaal deur Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche. Ithaca, NY: Snow Lion Publications. ISBN 1559390921.
 • Huntington, C. W., Jr. 1994. The Emptiness of Emptiness: 'n Inleiding tot die vroeë Indiese Mādhymika. Honolulu, HI: University of Hawai'i Press. ISBN 0824817125.
 • Lampert, K. Tradisies van deernis: van godsdienstige plig tot sosiale aktivisme. Londen: Palgrave-Macmillan; ISBN 1403985278.
 • Mitchell, Donald W. 2002. Boeddhisme: die bekendstelling van die Boeddhistiese ervaring. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 0195139518.
 • Magte, John. 1995. Inleiding tot Tibetaanse Boeddhisme. Ithaca, NY: Snow Lion Publications. ISBN 1559390263.
 • Ray, Reginald A. 2002. Onvernietigbare Waarheid: Die lewendige spiritualiteit van Tibetaanse Boeddhisme. Boston, MA: Shambhala Publications. ISBN 1570629102.
 • Shantideva. Die weg van die Bodhisattva, Vertaal deur die Padmakara Translation Group (2003). Boston, MA: Shambhala Publications. ISBN 1590300572
 • White, Kenneth R. Die rol van Bodhicitta in Boeddhistiese Verligting: Insluitend 'n vertaling in Engels van Bodhicitta-sastra, Benkemmitsu-nikyoron en Sammaya-kaijo. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2005; ISBN 0889460507.

Eksterne skakels

Alle skakels is op 14 Januarie 2020 opgespoor.

 • Die ses perfeksies geneem uit Lama Zopa Rinpoche

Kyk die video: Hiling (Julie 2020).

Pin
Send
Share
Send