Ek wil alles weet

Parlementswette

Pin
Send
Share
Send


Sedert die wet van 1949 'n wet geword het, het die regsakademici twyfel geopper of die gebruik van die 1911-wet om die 1949-wet te aanvaar, wat die 1911-wet self gewysig het, geldig was.123 Drie belangrikste probleme is geopper:

 • Die volgehoue ​​vermoë van die House of Lords om 'n wetsontwerp teen die verlenging van die parlementslede te veto sou nie verskans word as die 1911-wet eers gebruik kan word om homself te wysig nie, Parlementswette is twee wette van die Parlement van die Verenigde Koninkryk wat in 1911 en 1949 aangeneem is, en vorm deel van die Grondwet van die Verenigde Koninkryk.4

Die eerste Parlementswet, die Parlementswet 1911 (1 & 2 Geo. 5. c. 13), voer aan die oppergesag van die House of Commons deur die wetgewing-blokkerende magte van die House of Lords (die opskortende veto). Mits daar aan die bepalings van die wet voldoen word, kan wetgewing uitgevaardig word sonder die goedkeuring van die House of Lords. Die wet van 1911 wysig ook die Septennialwet om die maksimum toegelate tyd tussen algemene verkiesings van sewe jaar tot vyf jaar te verminder. Die eerste Parlementswet is gewysig deur die tweede Parlementswet, die Parlementswet 1949 (12, 13 en 14 Geo. 6. c. 103), wat die mag van die here verder beperk het deur die tyd wat hulle kon opstel om rekeninge te vertraag, van twee jaar tot een te verminder.1

Die wette van die Parlement is sedert 1911 slegs sewe geleenthede gebruik om wetgewing teen die wense van die House of Lords uit te voer, insluitend die goedkeuring van die Parlementswet 1949. Sommige grondwetlike prokureurs het die geldigheid van die 1949-wet betwyfel; hierdie twyfel is in 2005 besleg toe lede van die Platteland-alliansie die geldigheid van die Jagwet 2004, wat onder die beskerming van die Wet aanvaar is, onsuksesvol betwis het. In Oktober 2005 het die House of Lords die appèl van die Alliansie teen hierdie beslissing van die hand gewys, met 'n buitengewone groot paneel van nege Law Lords wat beweer dat die 1949-wet 'n geldige Parlementswet was.

Goedkeuring van die Parlementswetsontwerp, 1911, uit die tekening deur S. Begg

Parlementswet 1911

Die doel van die Parlementswet 1911 word verklaar deur die lang titel:

'N Wet om voorsiening te maak ten opsigte van die bevoegdhede van die House of Lords ten opsigte van die House of Commons en om die duur van die Parlement te beperk.1

Agtergrond van die 1911-wet

David Lloyd George

Die wet van 1911 was 'n reaksie op die botsing tussen die liberale regering en die House of Lords, en die hoogtepunt was die sogenaamde "People's Budget" van 1909. In hierdie begroting het die kanselier van die skatkis David Lloyd George die instelling van 'n land voorgestel belasting gebaseer op die idees van die Amerikaanse belastinghervormer Henry George.5 Hierdie nuwe belasting sou 'n groot uitwerking op groot grondeienaars gehad het en is deur die konserwatiewe opposisie teengestaan, waarvan baie groot grondeienaars self was. Die konserwatiewe het geglo dat geld ingesamel moet word deur die invoering van invoertariewe, wat volgens hulle die Britse bedryf sal help. In teenstelling met die Britse grondwetlike konvensie, gebruik die konserwatiewe hul groot meerderheid in die here om die begroting af te stem, maar die liberale het voortgebou op die wyd verspreide ongewildheid van die here om die vermindering van die mag van die here 'n belangrike saak van die generaal van Januarie 1910 te maak. verkiesing.6

Die liberale het ná die verkiesing in 'n honger parlement teruggekeer:7 hul oproep tot optrede teen die Here het gelowiges volgens oorerflike beginsel aangemoedig om vir die Konserwatiewe te stem, maar het nie daarin geslaag om die belangstelling by die res van die stemgeregtigdes in te stel nie. Die liberale het 'n minderheidsregering gevorm met die steun van die Arbeiders- en Ierse nasionalistiese LP's. Die here het die begroting gevolglik aanvaar toe die voorstel vir grondbelasting laat vaar is. As gevolg van die dispuut oor die begroting, het die nuwe regering besluite (wat later die wetsontwerp van die Parlement sou vorm) ingestel om die mag van die here te beperk.8 Die premier, Herbert Henry Asquith, het Edward VII gevra om voldoende nuwe liberale eweknieë te skep om die wetsontwerp te aanvaar indien die here dit verwerp. Die King het toegestem, mits Asquith na die stembus teruggegaan het om 'n eksplisiete mandaat vir die grondwetlike verandering te verkry.

Die here het hierdie wetsontwerp van 1910 afgestem, sodat Asquith 'n tweede algemene verkiesing in Desember 1910 uitgeroep het en weer 'n minderheidsregering gevorm het. Edward VII is in Mei 1910 oorlede, maar George V was dit eens dat hy, indien nodig, honderde nuwe liberale eweknieë sou skep om die konserwatiewe meerderheid in die here te neutraliseer.9 Die Konserwatiewe Heers het daarna gesteun en op 10 Augustus 1911 het die House of Lords die Parlementswet met 'n noue stemming van 131-114 goedgekeur,10 met die steun van ongeveer twee dosyn konserwatiewe eweknieë en elf van dertien Lords Spiritual (wat normaalweg nie stem nie).

Die Parlementswet was bedoel as 'n tydelike maatreël. Die aanhef lui:

terwyl dit bedoel is om die House of Lords te vervang omdat dit tans bestaan ​​uit 'n Tweede Kamer wat op 'n gewilde in plaas van oorerflike grondslag bestaan, maar dat sodanige vervanging nie onmiddellik in werking gestel kan word nie.11

Een van die redes vir die Ierse parlementslede se steun vir die Parlementswet, en die bitterheid van die Unionistiese verset, was dat die verlies aan die vetoreg van die Here Ierse tuisreël moontlik gemaak het (dws 'n afgewerkte vergadering, soortgelyk aan dié in Skotland en Wallis sedert 1997 en in Noord-Ierland tegnies sedert 2000, maar in werklikheid slegs sedert 8 Mei 2007). Die

Bepalings van die Wet van 1911

Die wet van 1911 verhoed dat die here enige openbare wetgewing wat ontstaan ​​het en wat deur die Commons goedgekeur is, moes vetoriseer, en 'n maksimum wetgewende vertraging van een maand opgelê het vir 'geldrekenings' (belastinghantering) en twee jaar vir ander soorte rekeninge. .1 Die speaker het die mag om te sertifiseer watter rekeninge as geldrekenings geklassifiseer is. As 'n geldrekening nie binne 'n maand nadat dit ontvang is, sonder wysiging deur die here oorgedra word nie, kan die wetsontwerp vir Royal Assent aangebied word sonder dat dit deur die here aanvaar is. Vir ander openbare wetsontwerpe, het die wet van 1911 oorspronklik bepaal dat 'n verwerpte wetsontwerp sonder die toestemming van die here wette sou word indien dit in drie opeenvolgende sittings deur die Commons aanvaar is, met dien verstande dat twee jaar verloop tussen die tweede deurlees van die wetsontwerp en die finale afhandeling daarvan die Commons.

Die wet van 1911 het die here nog steeds toegelaat om 'n wetsontwerp te veto teen 'n verlenging van die lewensduur van 'n parlement, en dit kon slegs gebruik word om 'n wetsontwerp van oorsprong in die Commons af te dwing, sodat die here ook die mag behou het om enige wetsontwerp wat in die Huis van Lords. Benewens die beperking van die mag van die Here, het die Wet op 1911 die Septennial Act 1715 gewysig, wat die maksimum duur van 'n parlement van sewe jaar tot vyf verminder het, en voorsiening gemaak dat parlementslede £ 400 per jaar betaal moes word. .12

Parlementswet 1949

Clement Attlee

Onmiddellik na die Tweede Wêreldoorlog het die Arbeidersregering van Clement Attlee besluit om die Wet van 1911 te wysig om die mag van die Here verder te verminder, as gevolg van hul vrees dat hul radikale nasionaliseringsprogram deur die here vertraag sou word en dus nie binne die lewe van die parlement voltooi wees.2 Die House of Lords bemoei hom nie met nasionalisering in 1945 of 1946 nie, maar daar is gevrees dat die voorgestelde nasionalisering van die yster- en staalbedryf 'n brug te ver sou wees,13 dus is 'n wetsontwerp in 1947 ingestel om die tyd wat die here wetsontwerpe kon uitstel te verminder, van drie sittings oor twee jaar tot twee sessies oor een jaar.1 Die Here het probeer om hierdie verandering te blokkeer. Die wetsontwerp is weer in 1948 ingestel en weer in 1949, voordat die wet van 1911 uiteindelik gebruik is om dit deur te voer.14 Aangesien die wet van 1911 'n oponthoud vereis het oor drie "sittings", is 'n spesiale kort "sitting" van die parlement in 1948 ingestel, met 'n King's-toespraak op 14 September 1948, en 'n verklaring op 25 Oktober.1

Die gewysigde Parlementswet is nooit in die 1940's of 1950's gebruik nie, moontlik omdat die blote bedreiging daarvan voldoende was. Die Salisbury-konvensie dat die here nie regeringswetsontwerpe wat in die manifes van die regering genoem is, sou blokkeer nie, dateer uit hierdie tyd. Salisbury was van mening dat, aangesien die regering 'n duidelike mandaat gekry het vir die beleid wat in sy manifes voorgestel is, met die regering terug na die mag, sou dit onbehoorlik wees vir die Here om sulke wetgewing te frustreer.15

Wette wat kragtens die Parlementswet uitgevaardig is, vertoon 'n gewysigde vorm van aannemingsformule:

DIT WORD BEPAAL deur Haar Majesteit die Koningin, deur en met die advies en toestemming van die Commons in hierdie huidige Parlement wat vergader is, ooreenkomstig die bepalings van die Wette van die Parlement 1911 en 1949, en deur die gesag van die volgende, soos volg

Die gewone verordeningsformule wat op ander wette gebruik word, verwys ook na die advies en toestemming van die Here se Geestelike en Tydelike, en laat die verwysing na die Parlementswette weg.

Gebruik van die Parlementswette

Die wette van die parlement is selde gebruik. Die wet van 1911 is slegs drie keer gebruik voordat dit in 1949 gewysig is.1 Dit was:

 1. Welsh Church Act 1914, waarvolgens die Walliese deel van die Church of England in 1920 gedeaktiveer is, het die Kerk in Wallis geword.
 2. Wet op die huisreël 1914, wat 'n tuisregering in Ierland sou vestig; die implementering daarvan is geblokkeer weens die Eerste Wêreldoorlog.
 3. Parlementswet 1949, wat die Parlementswet 1911 (hierbo bespreek) gewysig het.

Die gewysigde vorm van die 1911-wet is vier keer gebruik.1 Dit was:

 1. Wet op oorlogsmisdade 1991 wat die jurisdiksie van Britse howe uitgebrei het tot dade wat namens Nazi-Duitsland gedurende die Tweede Wêreldoorlog gepleeg is (die enigste keer dat die parlementswette deur 'n konserwatiewe regering gebruik is).
 2. Europese Parlementsverkiesingswet 1999, wat die stelsel van verkiesings vir die Europese Parlement van die eerste poste na 'n vorm van proporsionele verteenwoordiging verander het.
 3. Wet op wysigings op seksuele misdrywe (2000), wat die ouderdom van toestemming vir manlike seksuele aktiwiteite manlik gelykgestel het aan dié vir heteroseksuele en lesbiese seksuele aktiwiteite op 16.
 4. Jagwet, 2004, wat die begin van 2005 deur honde verbied en (met uitsondering van enkele uitsonderings) verbied het om wilde soogdiere (veral jakkalse) met honde te jag.

Nadat Tony Blair se Arbeidersregering in 1997 aan bewind gekom het, was daar herhaaldelike bespiegeling dat die regering op die Parlementswette sal staatmaak om 'n tjek van die here af te weer, maar dit het nie nodig geblyk nie. Daar is nie van die parlementswette verplig om byvoorbeeld die wetsontwerp op strafregtelike bepalings (wyse van verhoor) (nr. 2) in 2000 in te stel nie.1 (wat oorspronklik voorgestel het om landdroste, nie die verweerders nie, die keuse te gee waar 'n 'een of ander manier' misdryf probeer word) omdat die regering die wetsontwerp laat vaar het na 'n wankelende wysiging in die House of Lords. Die parlementswette kan nie gebruik word om wetgewing wat in die House of Lords ontstaan ​​het, te dwing nie, en dit kon dus nie gebruik word om die Civil Partnerships Act 2004 of the Constitution of Act Act 2005 uit te voer nie.

Die eerste drie maatreëls waarvoor die wet sedert 1949 gebruik is, word nie in manifeste genoem nie, en daarom het die Here nie die Salisbury-konvensie verbreek as hulle probeer om hulle te veto nie. Die jagwetsontwerp is in die manifes van die Arbeidersparty vir die algemene verkiesing in 2001 genoem, dus afhangend van hoe die konvensie geïnterpreteer word, kan die poging om dit te blokkeer, as 'n oortreding beskou word.

Die bedreiging van die wette van die parlement is deur verskeie Britse regerings gebruik om die here te dwing om sy wetgewing te aanvaar. In ten minste drie gevalle is die prosedure soos uiteengesit in die wette van die Parlement begin, maar die wetgewing is deur die House of Lords goedgekeur as gevolg van die regering se toegewings.1 Dit was:

 1. Wet op temperament (Skotland) van 1913, wat die kiesers in 'n distrik toegelaat het om 'n peiling te hou om te stem of hulle distrik 'droog' of 'nat bly'.
 2. Wysigingswet op die vakbond- en arbeidsverhoudinge (1976), wat die Wet op Vakbond- en arbeidsverhoudinge van 1974 gewysig het om die wysiging van die wet wat deur die parlement deurgegaan het, te keer.
 3. Wet op lugvaart- en skeepsboubedrywe 1977, wat groot dele van die Britse lugvaart- en skeepsboubedrywe genasionaliseer en twee korporasies gevestig het, British Aerospace en British Shipbuilders.

Geldigheid van die 1949-wet

beperking.

 • Die 1949-wet kan beskou word as sekondêre wetgewing, aangesien dit afhanklik was van die geldigheid van 'n ander wet, die 1911-wet; en die beginsel dat howe 'n Parlementswet sal respekteer sonder om na die oorsprong daarvan ('n uitstraling van die parlementêre soewereiniteit) te ondersoek, is nie van toepassing nie.
 • Kragtens die Wet van 1911 het die parlement (dit wil sê die Commons en die heer wat saam optree) sy vermoë gedelegeer om wetgewing aan 'n ander liggaam (die Commons alleen) deur te gee. Na aanleiding van regsbeginsels wat vasgestel is toe die Verenigde Koninkryk in die laat 1700's wetgewende bevoegdhede aan vergaderings in sy kolonies verleen het, kan 'n ondergeskikte wetgewende liggaam nie die wet gebruik waarvolgens wetgewende bevoegdheid aan hom gedelegeer is om sy bevoegdheid uit te brei sonder 'n uitdruklike bevoegdheid om dit te doen nie. bepalingswet (sien Verklarende Wet).16

Om hierdie probleme aan te spreek, het 'n wet, Lord Donaldson van Lymington, 'n wetsontwerp op 'n privaatlid in House of Lords voorgelê tydens die sitting van die Parlement (die Wetsontwerp op die Wysigingswet op die Parlement (2000), wat tot gevolg gehad het dat die legitimiteit van die Wet van 1949, maar verbied enige verdere sodanige gebruike van die Parlementswet om homself te wysig, of gebruik daarvan om die bevoegdhede van die House of Lords verder te verander of te beperk.1217 'N Wetsontwerp op 'n ander wetsontwerp op die Parlement is in die volgende sitting onafhanklik deur Lord Renton van Mount Harry ingestel,2 maar nie een van hierdie wetsontwerpe het na die Derde Lees gelees nie.1

Die eerste wettige uitdaging aan die Wet van 1949 is vermoedelik tydens die eerste vervolging weens oorlogsmisdade ingevolge die Oorlogsmisdadigingswet 1991, R. v. Serafinowicz, maar daar is geen rekord van die regsargumente nie.18 Omdat 'n tweede verweerder kragtens die Wet op Oorlogsmisdade vervolg is, en tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis is, en sedert die Wet op Oorlogsmisdade later deur twee verdere handelinge gewysig is (die Wet op Strafregtelike en Openbare Orde 1994 en die Strafproseswet en 1996) , wat deur beide huise geslaag is en koninklike instemming gekry het, word die geldigheid van die Wet op Oorlogsmisdade nie bevraagteken nie.18

Die 1949-wet, en die geldigheid van die wette wat daarvolgens gemaak is, is nie weer in die hof bevraagteken voordat die parlementswette gebruik is om die Jagwet 2004 te aanvaar nie. Vroeg in 2005 het die Platteland-alliansie 'n saak voor die hof gedoen om die geldigheid van die 1949 Wet.19 In die Hooggeregshof het die bewoording van die 1911-wet nie gesê dat dit 'n verskansing sou beteken nie.14 Ondersteuning vir hierdie gevolgtrekking kan verkry word uit die parlementêre debatte oor die 1911-wet, waarin 'n verskansingsklousule oorweeg is, maar verwerp is, terwyl die regering duidelik die voorneme toon om, indien nodig, sodanige wysigings aan te bring. Die besluit van 2005 is egter op ander gronde geneem, dus die vraag of die howe na die parlementsdebat van 1949 na die beginsel van die Pepper v Hart was nie besluit nie.14

Die Hooggeregshof het beslis dat die 1949-wet primêre wetgewing was, ondanks die ongewone feit dat die howe kan beslis of die bepalings van die 1911-wet nagekom word. Daar word vasgestel dat die wet van 1911 duidelik toelaat dat die prosedures wat in die parlementswette gespesifiseer word, gebruik word vir 'enige openbare wetsontwerp', en dit was voldoende om die argument dat die 1911-wet nie gebruik kon word om homself te wysig nie, van die hand te sit. Die Hof was van mening dat die 1911-wet 'n 'hermodelering' van die grondwet eerder as 'n delegering van mag was.

Die daaropvolgende beslissing van die Appèlhof het ooreengekom dat die wet van 1949 self geldig was, maar die vraag of die Commons die Parlementswet kan gebruik om wesenlike veranderinge aan die grondwet aan te bring (byvoorbeeld, om die bepaling van die Parlementswet te verbied) word gebruik om die Parlement se lewensduur te verleng).20 Die appèlhof het geweier om die Plattelandsalliansie toestemming te gee om hul beslissing na die House of Lords te appelleer; 'n versoekskrif om toestemming tot appèl is egter direk by die Law Lords ingedien en in Julie 2005 toegestaan. Argument in die saak is op 13 en 14 Julie 2005 deur 'n groot komitee van nege Law Lords, eerder as die normale vyf, aangehoor. In 'n eenparige besluit het die wetheers die geldigheid van die 1949-wet gehandhaaf.21

Toekomstige ontwikkelings

Nadat die "eerste fase" van die hervorming van die House of Lords in die House of Lords Act 1999 geïmplementeer is, het die Wakeham Royal Commission verslag gedoen oor die voorstel van 'n "tweede stadium" van hervorming in Januarie 2000. Die regering het gevolglik besluit om geen aksie om die wetgewende verhouding tussen die House of Commons en die House of Lords te verander nie.1

In Maart 2006 is daar berig dat die regering dit oorweeg om die vermoë van die here om die wetgewing wat ontstaan ​​as gevolg van manifesverbintenisse te vertraag, te verminder en hul vermoë om ander wetgewing tot 'n periode van 60 dae uit te stel, verminder.22

Notas

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 Parlementsopmerking oor die parlementswette parliament.uk. 23 Oktober 2007 onttrek.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 House of Lords Hansard vir 19 Januarie 2001 (pt 1) - Ontsluit 23 Oktober 2007.
 3. Is die Parlementswet 1949 ongeldig? francisbennion.com. 23 Oktober 2007 onttrek.
 4. ↑ 'n Vroeëre wet van die Konvensieparlement in 1660, getiteld ''n Wet vir die opheffing en voorkoming van alle vrae en geskille rakende die byeenkoms en sitting van hierdie huidige Parlement', is ook soms bekend onder die kort titel van die Parlementswet 1660; dit was anders as die moderne handelinge en is herroep deur die Statuut Law (Herroeping) Wet 1969.
 5. 'N Rewolusionêr wat die Victoriaanse liberale gewen het newstatesman. 23 Oktober 2007 onttrek.
 6. ↑ 1909 Volksbegrotingliberalhistory.org.uk. 23 Oktober 2007 onttrek.
 7. ↑ Regeringsvorming van 'n Hung-parlement oup.uk. 23 Oktober 2007 onttrek.
 8. ↑ Hervorming en voorstelle vir hervorming Sedert 1900 parliament.the-stationeryoffice. 23 Oktober 2007 onttrek.
 9. ↑ Herbert Henry Asquith 1908-16 Liberaal number-10.gov. 23 Oktober 2007 onttrek.
 10. ↑ Eerste verslag van die Gesamentlike Komitee vir die Hervorming van House of Lords - Aanhangsel 1: Historiese agtergrond parlement.die kantoorbehoefteskantoor. 23 Oktober 2007 onttrek.
 11. ↑ Teks van die Parlementswet 1911 swarb.co.uk. 23 Oktober 2007 onttrek.
 12. ↑ Eric J. Evans. Parlementêre hervorming, c1770-1918. (Seminaarstudies in geskiedenis.) (Londen: Longman, 2000, ISBN 0582294673)
 13. ↑ Die Parlementswet 1949 parliament.uk. 23 Oktober 2007 onttrek.
 14. 14.0 14.1 14.2 R. v. H.M. Prokureur-generaal, ex parte Jackson bailii.org. 23 Oktober 2007 onttrek.
 15. ↑ Biblioteekopmerking: die Salisbury-leerstellingparliament.uk. 23 Oktober 2007 onttrek.
 16. ↑ Kyk byvoorbeeld na die besluit van die Privy Council in R v. Burah (1878) 3 App Cas 889 en in Kommissaris van omkopery v. Ranasinghe 1965 AC 172.
 17. Bill Wetsontwerp op die Wysigingswet op die Parlement, sitting 1999-2000. - Ontsluit 23 Oktober 2007.
 18. 18.0 18.1 Die Koningin oor die aansoek van Jackson & Ors en HM Prokureur-generaal - Ontsluit op 23 Oktober 2007.
 19. ↑ House of Commons Hansard Debates vir 11 Januarie 2005 (pt 6) - Ontsluit 23 Oktober 2007.
 20. R. v. H.M. Prokureur-generaal, ex parte Jackson bailii.org. 23 Oktober 2007 onttrek.
 21. Jackson v. H.M. Prokureur-generaal publications.parliament.uk. 23 Oktober 2007 onttrek.
 22. Reform Hervorming van here beweeg op die agenda expolitix, com. 23 Oktober 2007 onttrek.

Verwysings

 • Evans, Eric J. Parlementêre hervorming, c1770-1918. (Seminaarstudies in geskiedenis.) Londen: Longman, 2000, ISBN 0582294673.
 • Hoe werk die Parlementswet? (Die voog, 2 Julie 2003) - Ontsluit 23 Oktober 2007.
 • Teks van die 1911-wet (uittreksels; soos gewysig deur die 1949-wet) - Ontsluit op 23 Oktober 2007.
 • Elliott, Mark. "DIE SOVEREIGNTY VAN PARLEMENT, DIE JAGverbod EN DIE PARLEMENT-WETTE." Die Cambridge Law Journal 65 (1) (2006): 1-4. ISSN 0008-1973

Kyk die video: Taylor Swift - Live at the 2019 American Music Awards (Julie 2020).

Pin
Send
Share
Send