Ek wil alles weet

Voorskoolse onderwys

Vkontakte
Pinterest
Voorskoolse onderwys is onderwys wat fokus op die opvoeding van kinders vanaf die kinderjare tot ses jaar oud. Die stelsel van voorskoolse onderwys wissel baie, met verskillende benaderings, teorieë en praktyke binne verskillende skool jurisdiksies. Die term voorskoolse onderwys bevat programme soos kleuterskool, dagsorg, of kleuterskool, wat soms uitruilbaar gebruik word, maar tog verskillende entiteite is. Terwyl pedagogieë verskil, is daar die algemene ooreenkoms dat voorskoolse verantwoordelikheid is vir die voorsiening van onderwys voor die aanvang van die statutêre onderwys.

Die verspreiding van voorskoolse onderwys in die twintigste eeu kan verband hou met vooruitgang in die ontwikkelingsielkunde, soos in die werk van Jean Piaget, wat die aard van sielkundige ontwikkeling wat in die vroeë kinderjare plaasgevind het, onthul het, en van die opvoeders soos Froebel wat erken dat kinders stimulering nodig het, veral deur die speel en rolspel, vanaf 'n jong ouderdom om hul volle potensiaal te ontwikkel, sowel as uit die behoeftes van 'n groot aantal werkende moeders om 'n goeie omgewing vir hul jong kinders tydens hul werk te gee ure. Voorskoolse omgewings verskil dus afhangend van die vraag of die fokus op die kinders fokus, soos in 'n dagsorgprogram wat nietemin optree as 'n sosialiseringservaring wat verder strek as die gesin en die kinders voorberei op die skool, en dié wat spesifiek ontwerp is om te voorsien vroeë opvoedkundige ervarings vir jong kinders, soos die kleuter.

Alhoewel daar aangevoer kan word dat jong kinders nie hierdie ervarings nodig het nie, aangesien die gesin hul primêre leeromgewing moet wees, bied 'n voorskoolse omgewing vir baie kinders ervarings, opvoedkundige, sosiale en ander basiese behoeftes wat ongelukkig nie in die huis bevredig kan word nie. Voorskoolse onderwys is dus 'n belangrike deel van die ontwikkeling van baie jongmense. Gegewe die belangrikheid van die jeug van enige samelewing vir sy toekoms, kan investering in sulke programme, tesame met belegging in die gesinne wat die primêre versorgers en eerste onderwysers van hul kinders is, 'n lang pad lewer om die ontwikkeling van goeie burgers te ondersteun toekoms.

Kleuterskool naby Baroda, Gujarat, Indië

Geskiedenis

In die negentiende eeu het verskeie Europese opvoeders, waaronder Robert Owen van Groot-Brittanje, Johann Heinrich Pestalozzi van Switserland, Friedrich Froebel in Duitsland, en Maria Montessori van Italië onderwysstelsels ontwikkel wat ontwerp is vir vroeë kinderjare in die hoop om kinders aktief te help tydens een van die belangrikste stadiums in menslike ontwikkeling.1 Robert Owen was verantwoordelik vir die oprigting van die New Lanark-skool vir jong kinders, waarvan die meeste van die arm werkers in Owen se katoenfabrieke was. Sy skool was suksesvol en het soortgelyke instellings in Engeland aangespoor.2

Froebel het met die term "kleuterskool" vorendag gekom (wat "kindertuin" beteken) en die eerste kleuterskool geskep. Froebel was van mening dat die mens byna onbeperkte potensiaal van God kry en dat kleuteronderwys 'n manier is om die proses van so 'n vroeë ouderdom te verwesenlik. Sy kurrikulum het daarop gefokus om kinders die vryheid te gee om hul vermoëns en persoonlikhede te ontdek sonder om voorafbepaalde selfbeelde daarop te dwing, wat die ontwikkeling van kreatiwiteit, taal en sosiale vaardighede ondersteun.3 Froebel se kleuterskoolprogram is versprei deur 'n aantal onderwysers wat hy opgelei het, waaronder die susters Bertha Meyer von Ronge en Margarethe Meyer Schurz in Europa en Amerika, hoewel hul programme nog in Duits aangebied is.

Elizabeth Peabody en Susan Blow het Engelse kurrikulums vir kleuterskole in die VSA ontwikkel, waar die "kleuterskool" deel geword het van die vereiste elementêre onderwys vanaf die ouderdom van vyf. In 1965 is die Head Start-program egter geïnisieer as deel van president Lyndon B. Johnson se "War on Poverty." Hierdie program bied vroeë voorskoolse onderwysgeleenthede aan kinders van gesinne met 'n lae inkomste, gesondheids- en voedingsdienste, sowel as leergeleenthede.

Terwyl die Duitse idealisme en Christelike aspekte wat Froebel en ander vroeë voorskoolse opvoeders voorgestaan ​​het nie so populêr was in sekulêr bestuurde onderwysstelsels nie, was die kernhoofde egter wyd verstaan ​​en voordelig om kinderontwikkeling en 'n meer opgeleide publiek te help. Oor die algemeen is voorskoolse onderwys egter 'n kwessie van keuse; formele, staatsmandateerde onderwys wat begin met toegang tot die laerskool.

Filosofie

Vroeë ervaring met 'n klawerbord

Vroeëkinderonderwys (ECE) is 'n pedagogiese benadering wat die opvoeding van kinders dek vanaf die geboorte tot ses jaar.

Kinderontwikkeling kom in 'n aantal domeine voor:

 • Fisiese ontwikkeling - Met betrekking tot die fisieke groei en die ontwikkeling van sowel grof (soos loop) as fynmotoriese (soos vingerbeweging) beheer van die liggaam.
 • Persepsie en sensoriese ontwikkeling - Hoe 'n kind funksioneer met behulp van die sintuie en die vermoë om die inligting wat verkry is, te verwerk.
 • Kommunikasie en taalontwikkeling - Gebruik visuele en klankstimulasies, veral in die aanleer van taal, ook in die uitruil van gedagtes en gevoelens.
 • Kognitiewe ontwikkeling - Oor hoe die individu dink en reageer.
 • Emosionele ontwikkeling - Met betrekking tot kinders se toenemende bewustheid en beheer van hul gevoelens en hoe reageer hy op hierdie gevoelens in 'n gegewe situasie.
 • Maatskaplike ontwikkeling - Met betrekking tot die identiteit van die kind, hul verhouding met ander en die begrip van hul plek in 'n sosiale omgewing.

'N Groot verskeidenheid opvoedkundige filosofieë versprei deur die veld ten opsigte van die beste bevordering van gesonde ontwikkeling in hierdie gebiede. Sommige vakkundiges hou meer by 'n behavioristiese teorie wat gebaseer is op die werk van mense soos John B. Watson, B. F. Skinner en Edward Thorndike. Ander hou vas met die meer ongestruktureerde rypwordingsteorie wat deur Jean-Jacques Rousseau en Maria Montessori gewild is. Daarbenewens word verhoogteorieë soos die van Sigmund Freud en Erik Erikson gebruik om na sosiale en emosionele ontwikkeling te kyk. Baie onderwyseropleidingsprogramme in die vroeë kinderjare leer 'n mengsel van teorieë wat oorheers word deur die konstruktivistiese benadering wat deur Jean Piaget en Lev Vygotsky aangebied is.

Ongeag die teoretiese onderbou is vroeë kinderonderwys in die praktyk grotendeels kindgesentreerde onderwys. Daarom word daar gefokus op die belangrikheid van spel. Speel bied aan kinders die geleentheid om aktief hul omgewing te verken, te manipuleer en met mekaar te kommunikeer. Dit stel kinders in staat om met die wêreld rondom hulle en die emosionele wêreld daarin te eksperimenteer. Vir baie mag dit soos vermaak lyk, maar tydens sulke aktiwiteite vind vordering plaas in vaardigheidsbou, probleemoplossing, die oorkom van fisieke en geestelike uitdagings, ensovoorts. Om te speel met produkte wat spesiaal vir die voorskoolse kinders gemaak is, help 'n kind om selfvertroue op te bou, moedig onafhanklike leer aan en maak sy konsepte skoon. Vir die ontwikkeling van hul fyn en groot of grof motoriese bewegings, en vir die groei van die kind se hand-koördinasie, is dit uiters belangrik vir hom om 'te speel' met die natuurlike dinge rondom hom. Dit moedig kinders aan om hulle te ondersoek, te skep, te ontdek en te motiveer om risiko's te neem en tot hul begrip van die wêreld by te dra. Dit daag kinders uit om nuwe vlakke van begrip van gebeure, mense en die omgewing te bereik deur interaksie met konkrete materiale.4 Aktiewe aktiwiteite skep outentieke ervarings waarin kinders 'n gevoel van bemeestering begin voel oor hul wêreld en 'n gevoel van behoort en begrip van wat in hul omgewing aangaan.

Hierdie gebruik van spel volg op die idee van Jean Piaget dat kinders aktief aan hul wêreld en verskillende omgewings moet deelneem om te verseker dat hulle nie 'passiewe' leerders is nie, maar 'klein wetenskaplikes' wat aktief besig is.5

Verskillende voorskoolse omgewings

Die verskillende voorskoolse omgewings dek omgewings waarin onderwys die hooffokus is, soos kleuterskool, vir dié waarin die funksie basiese versorging van die jong kind is, soos dagsorg. Ongeag die vlak van openlike opvoedkundige doelwitte, ontwikkel kinders in hierdie omgewings egter sosiale vaardighede, sowel as om vertroud te raak met 'n situasie waarin die kind vir 'n lang periode van sy of haar ouers geskei word en hulle tyd in die geselskap van maats moet deurbring. wat nie hul broers en susters is nie. Wanneer die kind hierdie vaardighede suksesvol aanleer, speel kleuteronderwys 'n waardevolle rol in die voorbereiding van die kind op die skool. Voorskoolse programme fokus ook op aspekte van gesondheid, voeding en higiëne wat in hul tuisomgewing ontbreek. Hierdie ervarings is ook deel van die sosialisering van die kind in die groter gemeenskap. Programme soos voorsprong is ontwerp met hierdie aspekte as spesifieke doelstellings.

Dagsorg

Hoofartikel: dagsorg
Sawara-kleuterskool, Katori-stad, Japan

Dagsorg of kindersorg word 'n kind bedags versorg deur 'n ander persoon as die kind se ouers of wettige voogde, gewoonlik buite die kind se onmiddellike familie. Die diens staan ​​bekend as "kindersorg" in die Verenigde Koninkryk en Australië en "dagsorg" in Amerika. Kindersorg of dagsorg word in kwekerye of in kinderhuise voorsien, of deur oppassers wat kinders in hul eie huise versorg. Kindersorg of dagsorg is deurlopende sorg gedurende spesifieke periodes, soos die ouers se tyd by die werk. Kindersorg kan ook 'n meer formele struktuur aanneem, met opvoeding, kinderontwikkeling en dissipline wat in die hoop van dienste val.

Waar die mark voldoende groot is of subsidies vir die dagsorg is, bestaan ​​korporatiewe dagsorg met winsoogmerk. In Noord-Amerika is Bright Horizons Family Solutions een van die grootste ondernemings.6 Dit is 'n beursverhandelde maatskappy wat meer as 600 dagsorgsentrums bedryf.7 Die subsidie ​​vir kindersorg vir die Australiese regering het die skepping van 'n groot privaatsektor in die land moontlik gemaak. ABC Learning Centres is 'n beursverhandelde maatskappy wat ongeveer 1000 dagsorgsentrums in Australië en Nieu-Seeland het en nog 500 in die VSA.8 Die bestaan ​​van kindersorgfasiliteite in die werkplek is ook 'n belangrike faktor wat groot versorgingsdaagse bevoordeel. Groot ondernemings hanteer dikwels nie die voordeel van hierdie werknemers direk nie en sal groot korporatiewe verskaffers soek om hul dagkoste te bestuur. Die meeste kleiner sorge vir winsgewende bedrywighede werk vanuit 'n enkele plek.

Nie-winsgewende dagversorging hou strukturele voordele in vergelyking met winsgewende bedrywighede. Hulle kan voorkeurbehandeling in die huur ontvang, veral as hulle verbonde is aan 'n kerk wat andersins gedurende die week onbewoon is, of by 'n skool wat oorskietruimte het. Ligging in 'n skool kan verder die voordeel van gekoördineerde programme met die skool meebring, en die voordeel van 'n enkele ligging vir ouers met ouer kinders op die skoolgaande ouderdom. Ouers is gewoonlik wettige eienaars van die nie-winsgewende dagsorg en sal gereeld konsultasiedienste (byvoorbeeld boekhouding, wettig en menslike hulpbronne) gratis aanbied. Nie-winste het 'n voordeel in fondsinsameling, aangesien die meeste mense nie aan 'n organisasie sonder winsoogmerk skenk nie. Nie-winsgewende ondernemings is egter gewoonlik beperk tot 'n enkele ligging, aangesien die ouer-eienaars geen motivering het om ander plekke te bestuur waar hul kinders nie aanwesig is nie. Hulle kan sukkel met opeenvolgingskwessies namate kinders groei en ouers die dagsorg aan ander oorlaat. Plaaslike regerings, dikwels munisipaliteite, mag nie-winsgewende dagsorgsentrums bedryf.

Versorging van tuisdag word deur 'n enkele persoon uit hul huis bedryf. Dit is dikwels 'n ouer wat tuisbly, wat ekstra inkomste soek terwyl hulle hul eie kind versorg. Tuisversorgers kan ook gesertifiseer word. Plaaslike wetgewing kan die aantal en ouderdomme van kinders wat toegelaat word, reguleer en die huis aan strengere veiligheidsregulasies onderwerp voordat dit as 'n amptelike dagsorgsentrum beskou word. Aangesien tuisversorging nie huur betaal nie, is dit gewoonlik goedkoper as dagsorgsentrums.

Plaaslike wetgewing kan die werking van dagsorgsentrums reguleer. Die wetgewing sal bepaal wat 'n dagsorg is (om nie die individuele babasitters te reguleer nie). Dit kan die fisieke fasiliteite (waskamer, eet, slaap, beligting en so meer) spesifiseer. Die minimum raamruimte kan sodanig wees dat dit voorkom dat dagversorging in 'n kelder is. Dit kan die minimum vloeroppervlakte per kind en die maksimum aantal kinders per kamer spesifiseer. Dit kan die minimum buitetyd vereis (byvoorbeeld twee uur vir programme ses uur of langer). Dit kan personeelverhoudings opdrag gee (byvoorbeeld 1: 3 vir minder as 18 maande, met hoër verhoudings vir ouer kinders). Wetgewing kan die kwalifikasies van toesighouers opdrag gee. Personeel benodig gewoonlik geen kwalifikasies nie, maar personeel onder die ouderdom van agtien mag toesig benodig.

Kleuterskool

A kleuterskool is 'n skool vir kinders tussen drie en vyf jaar, beman deur gekwalifiseerde onderwysers en ander professionele persone wat opvoedkundige spel aanmoedig en toesig hou eerder as om bloot kindersorg te bied.9 In sommige jurisdiksies is die voorsiening van kleuterskooldienste op 'n gebruiker betaalbaar of beperk, terwyl sommige regerings kleuterskooldienste finansier.

In die Verenigde Koninkryk word voorskoolse opleiding in kleuterskole of skole ten volle deur die regering befonds en is dit gewoonlik beskikbaar vir kinders ouer as drie. Voorskoolse onderwys kan aangebied word deur kindersorgsentrums, speelgroepe, kleuterskole en kleuterskole in laerskole. Privaat kleuterskoolonderwys is ook in die Verenigde Koninkryk beskikbaar en wissel tussen gestruktureerde voorskoolse onderwys en 'n diens wat kinderopvoedingsgeriewe bied.

In Skotland is kinders geregtig op 'n plek in 'n kleuterskool wanneer hulle hul derde verjaardag bereik. Dit gee aan ouers die opsie om twee jaar gefinansierde voorskoolse onderwys te gee voordat hulle begin met die primêre jaar, die eerste jaar van verpligte onderwys. Kleuters wat drie jaar oud is, word voorskoolse kinders genoem, terwyl kinders van vier jaar oud kleuterskool genoem word. Voorskoolse onderwys in Skotland word volgens die dokument ''n Kurrikulumraamwerk vir kinders 3 tot 5' beplan. 10 wat leerintensies in die volgende vyf ontwikkelingsareas identifiseer:

 • Emosionele, persoonlike en sosiale ontwikkeling,
 • Kommunikasie en taal,
 • Kennis en begrip van die wêreld,
 • Ekspressiewe en estetiese ontwikkeling,
 • Liggaamlike ontwikkeling en beweging

In die Verenigde State word kleuterskole in verskillende instellings aangebied. In die algemeen is kleuterskool bedoel om kinders deur middel van beplande programme te ontwikkel, eerder as om bloot die kind in 'n dagsorgomgewing te versorg.

Kleuter

Hoofartikel: Kleuter

Kleuterskool (Duits beteken letterlik "kindertuin") is 'n vorm van onderwys vir jong kinders wat dien as 'n oorgang van die huis na die aanvang van meer formele skoolopleiding. Kinders word geleer om basiese vaardighede te ontwikkel deur kreatiewe spel en sosiale interaksie. In die Verenigde State (en Kanada) word kleuterskole gewoonlik in 'n laerskool as deel van die onderwysstelsel (die K in K-12-skole) geadministreer. Kinders is gewoonlik tussen vyf en ses jaar oud, maar in sommige lande kan hulle so jonk as vier begin. Kleuterskool word beskou as die eerste jaar van formele onderwys, hoewel die kind moontlik na die kleuterskool / kleuterskool gegaan het. Dit word egter as 'n graad beskou, en nie as 'n opsionele voorskoolse ervaring nie.

In die meeste lande maak kleuterskole nie deel uit van die verpligte onderwys nie, hoewel dit in sommige gevalle deur die regering bestuur kan word, en dat bywoning nodig mag wees as kinders 'n spesifieke ouderdom bereik.

Kleuterskool St. Michael in Bietigheim.

Die oorspronklike Duits Kleuter (meervoud Kleuter) is nie deel van die werklike skoolstelsel nie. Die term Vorschule, wat 'voor skool' beteken, word gebruik vir opvoedkundige pogings in Kleuter, wat in elke Duitse staat anders hanteer word. Kinders tussen drie en ses jaar neem dit by Kleuter, wat dikwels bestuur word deur stads- of dorpsadministrasies, kerke, of geregistreerde verenigings wat 'n sekere opvoedkundige doelwit nastreef, byvoorbeeld, soos verteenwoordig deur Montessori, of Reggio Emilia. Kita (kort voor Kindertagesstätte), wat beteken dat kinders se dagsorgsentrum, soos dit gereeld genoem word, vanaf 7 A.M. tot 5 P.M. en mag ook huisvesting a Kinderkrippe, wat kleuterskool beteken, vir kinders tussen nege maande en twee jaar, en moontlik 'n middag Hort (gewoonlik geassosieer met 'n laerskool) vir kinders op die ouderdom van ses tot tien jaar op skool wat die tyd na hul lesse daar spandeer.

In Israel is 'n volledig ontwikkelde kleuterskoolstelsel (of Gan) ontwikkel om die uiters hoë persentasie werkende vroue in die samelewing die hoof te bied. Daar is twee strome, privaat kommersiële en staatsfinansier. Bywoning in die kleuterskool is verpligtend vanaf die ouderdom van vyf jaar. Die privaat kleuter word onder toesig gehou deur die Ministerie van Onderwys en sorg vir kinders van drie maande tot vyf jaar. Hulle sorg vir kinders van drie tot ses jaar in drie ouderdomsgroepe; ouderdomme drie tot vier (Trom Trom Hova), vier tot vyf (Trom Hova), vyf tot ses (Hova). Na afloop van die Hova-jaar (vyf tot ses) sal die kind óf laerskool begin óf die Hova-jaar herhaal, indien dit nie sielkundig en kognitief beskou word vir die laerskool nie.11

Voorskoolse skole staan ​​in Marokko bekend as école maternelle, Kuttab of Ar-Rawd. Staatsbestuur, gratis kleuterklas daar is skole in die hele koninkryk beskikbaar, en welkom kinders tussen die ouderdom van twee tot vyf jaar (alhoewel daar op baie plekke nie kinders onder drie mag 'n plek kry nie). Dit is nie verpligtend nie, maar bykans 80 persent van die kinders van drie tot vyf jaar woon dit by. Dit word gereguleer deur die Marokkaanse departement van onderwys.

Kleuter op die Ministerie van Landbou in Afghanistan

In Afghanistan is die ekwivalente term as kleuterskool کودکستان, uitgespreek as kudakistan (kudak - beteken kind en Stan - beteken grond) en is nie deel van die werklike skoolstelsel nie. Kinders tussen die ouderdom van drie en ses jaar woon kleuterskole in wat gereeld deur die regering bestuur word. In China is die ekwivalente term as kleuter (幼兒園), uitgespreek as jy is yuan. Voor die kleuterskool kan kinders twee jaar in die kleuterskool gaan. Op die ouderdom van vier begin kinders kleuterskool en woon tot sesjarige ouderdom. In Indië word kleuterskool in twee fases verdeel: onderste kleuter (LKG) en hoër kleuterskool (UKG). Tipies bestaan ​​'n LKG-klas uit kinders van drie tot vier jaar, en die UKG-klas bestaan ​​uit kinders van vier tot vyf jaar.12

Notas

 1. The Columbia Electronic Encyclopedia (2003) "Kleuterskool" Columbia University Press. Answers.com 31 Oktober 2007 onttrek
 2. ↑ "voorskoolse onderwys" Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica Online. 30 Oktober 2007 onttrek
 3. ↑ Friedrich Wilhelm August Froebel Encyclopedia of Education. (The Gale Group, Inc, 2002). Answers.com 31 Oktober 2007 onttrek.
 4. ↑ Jane Healy. Die groeiende gedagtes van u kind: breinontwikkeling en leer van geboorte tot tienerjare (Broadway, 2004 ISBN 0767916158)
 5. ↑ Carol Garhart Mooney, Theories of Childhood: An Introduction to Dewey, Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky. (Redleaf Press, 2000 ISBN 188483485X)
 6. ↑ Selena Maranjian, (2003) The Motely Fool. "Bright Horizons for Bright Horizons" Ontsluit op 31 Oktober 2007
 7. ↑ Bright Horizons, L.P. (2007) "Investor Relations" Ontsluit op 31 Oktober 2007
 8. ↑ A.B.C Developmental Learning Centers Pty Ltd (2007) Jaarverslag "Welkom by ABC-leersentrums Ontsluit 31 Oktober 2007
 9. ↑ kleuterskool The Columbia Electronic Encyclopedia, Sesde uitgawe. (Columbia University Press, 2003) Answers.com. 31 Oktober 2007 onttrek.
 10. ↑ Scotland and Learning and Teaching (2007) 'N Kurrikulumraamwerk vir kinders 3 tot 5 31 Oktober 2007 onttrek
 11. ↑ Iram Yaacov en Mirjam Schmida. Die onderwysstelsel van Israel (Greenwood Press, 1998. ISBN 0313302693)
 12. ↑ Ministerie van Mensehulpbronontwikkeling, Indië (2007) "Departement van onderwys en geletterdheid in skole" Ontsluit 31 Oktober 2007

Verwysings

 • Biddulph, Steve. 2006. Babas grootmaak: moet jonger as driejariges kleuterskool toe gaan? Thorsons. ISBN 0007221924
 • Healy, Jane. 2004. Die groeiende gedagtes van u kind: breinontwikkeling en leer van geboorte tot tienerjare. Broadway. ISBN 0767916158
 • Herr, Judy. 2002. Werk met jong kinders. Tinley Park, IL: The Goodheart-Willcox Company, Inc. ISBN 1566378222
 • Meisels, Samuel J. 1995. Prestasiebeoordeling in vroeëkinderonderwys: die werksteekproefstelsel. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education.
 • Mooney, Carol Garhart. 2000. Theories of Childhood: An Introduction to Dewey, Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky. Redleaf Press. ISBN 188483485X
 • Yaacov, Iram en Mirjam Schmida. 1998. Die onderwysstelsel van Israel. Greenwood Press. ISBN 0313302693

Eksterne skakels

Alle skakels is op 13 Junie 2019 herwin.

Kyk die video: Wie is die AON? (Februarie 2020).

Vkontakte
Pinterest