Ek wil alles weet

Parochiale skool

Pin
Send
Share
Send


Parochiale skool is 'n term wat (veral in die Verenigde State) gebruik word om 'n skool wat aan 'n kerklike gemeente geheg is, te beskryf. Parochiale skole onderrig dieselfde kernkurrikulum as openbare en nie-sektariese privaatskole, maar bevat ook kursusse oor die leerstellings van die kerk en bied dikwels 'n geloofsgebaseerde interpretasie in ander vakke. Terwyl daar godsdienstige skole regoor die wêreld is, en in swaar Katolieke Europese lande (soos Italië, Spanje en Frankryk) daar skole is wat aan die Katolieke kerk gekoppel is, is parochiale skole vandag 'n unieke Amerikaanse skepping wat 'n delikate balans van godsdiensonderrig en sekulêre onderwys.

Terwyl parochiale skole 'n waardevolle alternatief vir gesekulariseerde openbare skole bied vir baie mense wat wil hê dat hul kinders opgelei moet word in 'n God-gesentreerde omgewing, is die nouheid van die visie van parochiale skole, soos blyk uit die bedoeling van baie mense om die Katolieke geloof te bewaar en kultuur in 'n omgewing van Protestantisme, skep hindernisse tussen dié van verskillende gelowe.

Doel

Die Katolieke parochiale skool stelsel ontwikkel in die vroeë tot middel-negentiende eeu, deels in reaksie op wat in Amerikaanse openbare skole as anti-Katolieke vooroordeel gesien is. Europese immigrante het skole ontwerp om hul kulturele erfenis te bewaar, insluitend hul godsdienstige en morele oortuigings; dit word gewoonlik deur die plaaslike gemeente onderhou.1 In werklikheid was die meeste Amerikaanse nie-openbare skole Katolieke skole, waarvan baie laerskole verbonde is aan 'n plaaslike parochiekerk.

Parochiale skole is oorspronklik ontwerp om die Katolieke geloof en kultuur te handhaaf, en die stryd teen Protestantisme teë te werk. Aangesien sulke spanninge nie in Amerika so modern is in die moderne tyd nie, is parochiale skole steeds bedoel om die Katolieke geloof te bevorder en te versprei, en terselfdertyd 'n sekulêre opvoeding soortgelyk, en in sommige gevalle beter, as openbare skole.

Etimologie en gebruik

Die woord "parochial" is 'n byvoeglike naamwoord wat beteken "of of betrekking tot 'n parogie", en kom uit die Midde-Engels parochialle.2 Die term "parochiale skool" verwys spesifiek na skole verbonde aan Rooms-Katolieke gemeentes of bisdomme. Dit is ook gebruik om Protestantse, Joodse, Moslem- en ander godsdienstige skole in te sluit, en soms as 'n kombers vir alle skole wat privaat bestuur word. In die Verenigde Koninkryk word die term 'geloofskool' gebruik vir 'n skool wat 'n spesifieke godsdienstige karakter het of formele bande het met 'n godsdienstige organisasie.

Geskiedenis

Pratte Warehouse in Ste. Geneviève, Missouri, soms die 'First Parochial School' genoem. Dit is in 1818 gebou as 'n bontpakhuis en later aan die Sisters of Loretto verkoop vir gebruik as 'n skool.

Oorspronklik was skole in die Westerse wêreld, en in baie ander wêrelddele, godsdienstige instellings. Hierdie vroeë skole was dikwels verantwoordelik vir die opleiding van die geestelikes in godsdienstige leerstellings. In Europa het die Rooms-Katolieke Kerk sommige van die vroegste skole geopen. Uiteindelik het ander studies, soos die Klassieke, wiskunde, retoriek, logika, natuurwetenskappe, kuns en ander vakke, in die leergang begin deelneem. Teen die tyd van die Renaissance het skole plek geword vir sowel godsdienstige as sekulêre onderwys.

Aartsbiskop John Hughes, een van die voorstanders van die Katolieke Kerke se besluit om 'n omvattende groep privaatskole te stig

In die Verenigde State, die land met die grootste aantal parochiale skole, het die Katolieke Kerk 'n reeks privaatskole in die laat negentiende eeu gekoppel aan parochies as 'n manier om die groeiende invloed van Protestantisme op onderwys en samelewing te beperk.3 Met die skepping van parochiale skole was daar baie uitdagings; gemeentes was genoodsaak om genoeg geld vir die voorgestelde skole te voorsien, maar nie alle gemeentes nie, veral nie in plattelandse gebiede met kleiner gemeentes nie, het die finansiële vermoë om dit te doen; aanvanklik was die bywoning laag en het dit soms nie die koste regverdig nie; en die spanning tussen Protestante en Katolieke het beteken dat sulke pogings tot oorwegend in die Protestantse gebiede verkleineer en selfs soms gewelddadig voorkom.4 Maar parochiale skole het voortgeduur en teen die begin van die twintigste eeu het hul inskrywings eksponensieel vergroot. In werklikheid was die begin van die twintigste eeu miskien die beste wat betref die inskrywingsgrootte en gewildheid vir parochiale skole, aangesien baie nuwe ouers, sommige nie eens Katolieke nie, die opvoedkundige voordele en voordele gehad het wat sulke skole vir hul kinders bo openbare skole inhou. .3

Inskrywings het na die 1960's effens begin afneem. Die koste van onderrig en soms afwyking weg van die Katolieke kerk en die dogmas daarvan het sommige ouers laat besluit dat die verbetering van openbare skole, waarvoor hulle reeds belasting betaal, 'n beter plek vir hul kinders se opvoeding sou lewer. Die toename in nie-Katolieke parochiale skole het ook daartoe gelei dat diegene wat nie Katoliek was nie, maar hul kinders na parochiale skole gestuur het weens die kwaliteit van onderwys om oor te skakel na skole wat direk gekoppel is aan hul eie geloof. Alhoewel parochiale skole nog nie dieselfde vlak van registrasie herwin het as wat hulle een keer gehou het nie, is dit steeds gewilde skole in die Verenigde State.

Bestuur en organisasie

St. Joseph's School, Seattle, Washington.

Parochiale skole is in die algemeen nie volgens wet verplig om volgens dieselfde standaarde as 'n openbare (regering-bestuurde) skool te funksioneer nie; die verskille van die wet verskil egter van staat tot staat. Alhoewel dit nie nodig is nie, volg die meeste skole en oortref dit selfs, as 'n manier om hul studente voldoende voor te berei op verdere onderwys. Parochiale skole ontvang geen befondsing van enige regeringsvlak nie, en daar word dikwels klasgeld gehef ten einde die geld uit die gemeente aan te vul. Die skole word gereeld deur die plaaslike tak van die kerk bestuur. Alhoewel die meeste parochiale skole moontlik met geestelikes as fakulteit begin het, het die vraag na onderwysers daartoe gelei dat baie godsdienstige skole nie-geestelikes as onderwysers en soms selfs administrateurs aangestel het.3 Godsdienstige onderrig word gewoonlik bygevoeg by die vakke wat in 'n openbare skool aangebied word.

Parochiale skole is oor die algemeen kleiner as openbare skole, en het dikwels net een onderwyser en klaskamer per graadvlak. Baie studente woon slegs parochiale skole aan die einde van die agtste graad by, en voltooi hul finale vier jaar van skool in 'n openbare hoërskool. Katolieke hoërskole, eerder as om verbonde te wees aan 'n spesifieke gemeente (waarvan die bevolking te klein is om dit te ondersteun), is geneig om deur plaaslike bisdomme of deur godsdienstige ordes geadministreer te word, en is soms verbonde aan Katolieke universiteite.

Nie-Katolieke geaffilieerde skole

Alhoewel dit nie so veel soos Katolieke parochiale skole is nie, is daar 'n aantal privaat godsdienstige skole in die Verenigde State, waarvan sommige verband hou met nie-Katolieke denominasies van die Christendom. Privaat-Joodse skole, soms 'volledige skole' genoem, is miskien die gewildste soort nie-Christelike parochiale skool. Ander godsdienstige skole sluit Islamitiese en Hindoe-skole in. Hierdie kleiner skole is dikwels in 'n sakgemeenskap geleë in stedelike gebiede met 'n groter aantal immigrante- en minderheidsbevolkings. As sodanig dien hierdie parochiale skole nie net as godsdienstige skole nie, maar ook as plekke om die gevoel van gemeenskaps- en kulturele identiteit te bevorder. Baie immigrante en tweedegenerasie-ouers wil dat hul kinders 'n gevoel van hul kulturele identiteit behou en vind dat sulke skole help om hierdie doel te bereik.

Omstredenheid

In die hedendaagse tyd is daar verskillende kontroversiepunte wat parochiale skole in die Verenigde State beïnvloed. 'N Mens het te doen met die kwessie van skoolbewyse, 'n program wat op staats- en federale vlak gedebatteer is. Aangesien skool verpligtend is in die Verenigde State tot ten minste die ouderdom van 16, en in sommige lande tot 18 jaar oud is,5 sommige gesinne vind dat hulle gedwing word om hul kinders na openbare befondsde en bestuurde skole te stuur, omdat hulle nie die geld het om onderrig in parochiale skole te betaal nie. Ander gesinne vind dit onregverdig dat hulle deur eiendomsbelasting vir openbare skole moet betaal, of hulle nou hul kinders na parochiale of openbare skole wil stuur. Onder die skoolbewysprogram ontvang gesinne wat hul kinders na parochiale skole wil stuur 'n koopbewys vir die onderrig. Die kontroversie spruit eerstens uit die Skeiding van Kerk en Staat in die Verenigde State, met geskenkbewyse wat 'n vorm vorm van die subsidiëring van 'n godsdienstige instelling. Ander beweer dat die program hulpbronne wegneem van openbare skole wat meer studente huisves en opvoed as parochiale skole. Voorstanders van die plan sê dit gee ouers wat andersins nie die kans gehad het om te kies na watter skool hulle hul kinders stuur nie.6

Ander kwessies sluit in die tipe onderwys wat aangebied word in parochiale skole, veral as dit kom by vakke wat in stryd is met godsdiensonderrig. Die opvallendste is die kwessie van menslike evolusie wat baie parochiale skole nie sal leer nie, deur godsdienstige leerstellings of die teorie van kreasionisme te vervang. Alhoewel dit 'n groter kontroversie is in openbare skole waar die skeiding van kerk en staat van toepassing is, word parochiale skole per definisie toegelaat om te weier om enigiets te onderrig wat onversoenbaar is met hul leerstellings. Die meeste ouers en studente begryp en behalwe dit van sulke instellings, en plaas soms hul kinders juis om hierdie rede in hierdie skole. Vir die gesinne wat nie al die godsdienstige leringe streng aanvaar nie, kan hierdie probleem die parochiale skool as 'n minder aantreklike opsie laat lyk.

Notas

  1. ↑ JoEllen McNergney Vinyard, For Faith and Fortune: The Education of Katolieke immigrante in Detroit, 1805-1925 (Chicago, IL: University of Illinois Press, 1998, ISBN 025206707X)
  2. Dictionary.com Unabridged (v 1.1), parochial Random House, Inc. Onthou 24 Augustus 2008.
  3. 3.0 3.1 3.2 The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition, parochiale skool Columbia University Press, 2003. Onttrek 24 Augustus 2008.
  4. ↑ Nasionale Katolieke Opvoedkundige Vereniging, ''n Kort oorsig van Katolieke skole in Amerika', 10 Augustus 2008 onttrek
  5. ↑ Inligting asseblief®-databasis, wette vir bywoning van staatsverpligte skole Pearson Education, Inc., 2007. Onttrek 24 Augustus 2008.
  6. ↑ Nou saam met Bill Moyers, 'Oorsig oor skoolbewyse', PBS, 2004. Onttrek 10 Augustus 2008

Verwysings

  • Tuin en muur. Katoliek van binne af: Evangelisering van die kultuur van ons parogiese skool. Lancaster, PA: Garden and Wall Education Foundation, 2003. ISBN 0972751505
  • Vinyard, JoEllen McNergney. For Faith and Fortune: The Education of Katolieke immigrante in Detroit, 1805-1925. Chicago, IL: University of Illinois Press, 1998. ISBN 025206707X
  • Walch, Timoteus. Parish School: Amerikaanse katholieke parochiale onderwys van koloniale tye tot die hede. Nasionale Katolieke Onderwysvereniging, 2003. ISBN 9781558333192

Eksterne skakels

Alle skakels is op 15 Januarie 2020 herwin.

Kyk die video: D-CREW DIEGEM winner 2017 (Julie 2020).

Pin
Send
Share
Send