Ek wil alles weet

Buite-egtelikheid

Pin
Send
Share
Send


buite-egtelikheid is die status wat gereeld toegeskryf word aan individue wat gebore is aan ouers wat nie getroud is nie. In die regsterminologie, bastaardij dra dieselfde betekenis. Die status van die kind kan verander word deur die burgerlike of kanonieke reg. In sommige jurisdiksies lei die huwelik van 'n buite-egtelike kind se ouers na die geboorte tot die legitimering van die kind, en die wetlike status van die kind verander dan na 'spesiale bastery'. Hierdie status was histories belangrik, aangesien slegs wettige nakomelinge erfregte gehad het. Moeders wat buite-egtelike kinders gebaar het, is dikwels erg gesensureer deur die samelewing, wat meebring dat baie gesinne ongetroude swanger dogters dwing om hul babas op te gee vir aanneming of in 'n weeshuis te plaas.

Die behandeling van ouers en hul buite-egtelike nakomelinge het baie meer menslik geword namate die mensdom sosiale bewustheid en besorgdheid oor menseregte vir almal gevorder het. Daar moet egter ook rekening gehou word met die waarde van die geboorte in 'n gesin waar die ouers mekaar verbind en hul kinders. Dus bly legitimiteit vir kinders 'n ernstige saak.

Definisie

legitimiteit is die staat om wettig, regmatig of onbetwis geloofwaardigheid te hê.1 buite-egtelikheid is die voorwaarde om onwettig te wees op grond van die geboorte van ouers wat getroud is. 'N Ooreenstemmende wettige term is bastaardij.

Die konsep van die wees van 'n Mamzer'n kind gebore in 'n huwelik wat volgens die Joodse wet verbied is.

Regsaspekte

In die gemeenregtelike tradisie beskryf legitimiteit die status van kinders wat gebore word aan ouers wat wettig getroud is, of wat kort na die huwelik deur egskeiding gebore is. Die teenoorgestelde van legitimiteit is die status van 'buite-egtelike' gebore baba vir ongetroude ouers, of 'n getroude vrou, maar van 'n ander vader as die vrou van die vrou. In sowel die kanonieke as die burgerlike reg is die nakomeling van vermeende huwelike of nietig verklaar huwelike wettig.

Wettigheid was vroeër van groot belang deurdat slegs wettige kinders hul boedels van hul gesin kon erf. In die Verenigde State het 'n reeks beslissings van die Hooggeregshof in die vroeë 1970's die meeste, maar nie almal nie, van die gemeenregtelike gestremdhede van bastery afgeskaf as skending van die klousule vir gelyke beskerming van die Veertiende Wysiging van die Amerikaanse grondwet.

In die Verenigde Koninkryk is die idee van basardie effektief afgeskaf deur The Children Act 1989, wat in 1991 in werking getree het. Dit het die konsep 'ouerlike verantwoordelikheid' ingestel, wat verseker dat 'n kind 'n wettig vader, selfs as die ouers nie getroud was nie. Dit was egter eers in Desember 2003, met die implementering van gedeeltes van die aanneming en kinderwet 2002, dat ouerlike verantwoordelikheid outomaties toegestaan ​​is aan vaders van buite-egtelike kinders, en selfs dan slegs as die naam van die vader op die naam verskyn. geboortesertifikaat.2

'N Gebied waar legitimiteit steeds van belang is, is in opeenvolging van titels. Slegs wettige kinders is byvoorbeeld deel van die opeenvolging van die troon van Monaco.

Geskiedenis

Die reg in baie samelewings het “buite-egtelike” persone dieselfde erfregte as “wettige” mense geweier, en in sommige selfs dieselfde burgerregte. In die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State het onwettigheid 'n sterk sosiale stigma gehad tot laat in die 1960's. Ongeskonde moeders word dikwels aangemoedig om soms hul kinders op te gee vir aanneming. Dikwels is 'n buite-egtelike kind grootgemaak deur grootouers en getroude familielede as die 'suster' of 'neef' van die ongewilde moeder.

In sulke kulture het vaders van buite-egtelike kinders dikwels nie vergelykbare sensuur of wettige verantwoordelikheid ondergaan nie as gevolg van sosiale houdings oor seks, die aard van seksuele voortplanting en die moeilikheid om vaderskap met sekerheid te bepaal. In die antieke Latynse frase, "Mater semper certa est"('Die moeder is altyd seker').

Dus het buite-egtelikheid nie net die "buite-egtelike" individue geraak nie. Die stres wat sulke geboortetoestande by 'n gesin gereeld besoek het, word geïllustreer in die geval van Albert Einstein en sy vrou, Mileva Marić, wat Lieserl, toe sy swanger geraak het met die eerste van hul drie kinders, gedwing is om handhaaf afsonderlike koshuise in verskillende stede.

Teen die laaste derde van die twintigste eeu, in die Verenigde State, het al die state eenvormige wette aanvaar wat die verantwoordelikheid van albei ouers om ondersteuning en versorging aan 'n kind te gee, ongeag die ouers se huwelikstatus, gekodeer het en 'buite-egtelik' gegee het sowel as aangenome persone dieselfde regte om hul ouers se eiendom te erf as enige iemand anders. Oor die algemeen word in die Verenigde State "buite-egtelikheid" vervang deur die begrip "buite die huwelik gebore."

'N Bydrae tot die afname van' buite-egtelikheid 'is gelewer deur 'n groter gemak van egskeiding. Daarvoor was die moeder en vader van baie kinders nie in staat om met mekaar te trou nie, omdat die een of die ander alreeds wettiglik, volgens die burgerlike of kanonieke reg, gebind is in 'n nie-lewensvatbare vroeëre huwelik wat nie van die egskeiding toegelaat is nie. Hulle enigste beroep was dikwels om te wag op die dood van die vroeëre gade (s).

In die Westerse wêreld word die bewering dat 'n kind minder geregtig is op burgerregte as gevolg van die huwelikstatus van sy ouers, tans as twyfelagtig beskou. Desondanks kom die einde van die twintigste eeu, in die Westerse kultuur, van die begrip 'buite-egtelikheid' te laat om die tydige stigma te verlig wat eens deur kreatiewe individue gely is soos Leone Battista Alberti, Leonardo da Vinci, Erasmus van Rotterdam, d'Alembert, Jesus Christus, Alexander Hamilton, Sarah Bernhardt, TE Lawrence, en Stefan Banach.

Ondanks die afnemende wettige relevansie van buite-egtelikheid, kan 'n belangrike uitsondering gevind word in die nasionaliteitswette van baie lande, insluitend die Verenigde State, wat spesiale vereistes vir buite-egtelike kinders het in die toepassing van jus sanguinis, veral in gevalle waar die kind se verbintenis met die land slegs deur die vader geskied.3 Die grondwetlikheid van hierdie diskriminerende vereiste is deur die Hooggeregshof in 1995 gehandhaaf Nguyen v. INS, 533 U.S. 53 (2001).4

Die geskiedenis toon treffende voorbeelde van prominente persone van 'buite-egtelike' geboorte. Dikwels lyk dit asof hulle gedryf is om op hul eie gebiede te presteer deels deur 'n begeerte om die sosiale nadeel wat in hul tyd verbonde was aan buite-egtelikheid, te oorkom. 'N Opvallende voorbeeld Henry Morton Stanley, die ontdekkingsreisiger van Afrika.

Judaïsme

A mamzer (Hebreeus: ממזר) in Halakha (Joodse godsdienstige reg) is 'n persoon gebore uit sekere verbode verhoudings tussen twee Jode. Dit wil sê iemand wat uit 'n getroude vrou gebore is as 'n produk van egbreuk of iemand wat gebore is as bloedprodukte tussen sekere naasbestaandes. Die mamzer status word deur kinders geërf; 'n kind van 'n mamzer (hetsy moeder of vader) is ook 'n mamzer. Terwyl die woord mamzer 'n kind wat buite die huwelik gebore is of tussen mense van twee verskillende gelowe, word dikwels nie as 'n baster vertaal nie. mamzer.

Wette van Mamzerim

Behalwe vir die huwelikswette en ander geringe verskille, is a mamzer is 'n volwaardige Jood. A mamzer is nie 'n tweedeklas burger nie en word met soveel respek behandel as ander Jode.5 Daar is geskrywe in die Mishnah (Horayot 3: 8) dat 'A geleer mamzer het voorrang bo 'n onkundige hoëpriester (Kohen Gadol). "

Die kinders van a mamzer, of dit nou manlik of vroulik is mamzerim; net so is hul kinders ook mamzerim vir ewig. A mamzer en sy of haar nageslag mag nie met 'n gewone (nie-mamzer) Joodse eggenoot. Hy of sy mag slegs met 'n ander een trou mamzer, 'n bekeerling tot die Jodedom, of (in die geval van 'n man) 'n nie-Joodse vroulike slaaf.

Volgens die Shulkhan Arukh, 'As daar gerugte is dat 'n getroude vrou 'n verhouding het, dan vermoed ons nie dat die kinders is nie mamzerim aangesien die meerderheid van haar verhoudings steeds met haar man is, tensy sy buitengewoon owerspelig is. 'Daar word nie van die vrou verwag om haar kinders in mamzerim.

In 'n verbandhoudende uitspraak verklaar Rabbi Joel Teitelbaum dat kinders wat aan 'n getroude vrou gebore is, kunsmatig geïnsemineer is met die sperm van 'n man wat nie haar man is nie, mamzerim. Daar is egter poskim wat hierdie beslissing betwis.6

Die kind van 'n getroude vrou en 'n heiden is nie 'n kind nie mamzer. Die kind van 'n vrou wat is mamzer is 'n mamzer ongeag wie die vader is.

Moderne benaderings

Die moderne wêreld, waarin siviele egskeidings en hertroue sonder 'n kry (Joodse egskeidingsakte) het alledaags geword, 'n krisis geskep wat dreig om 'n groot subklas van mamzer individue wat nie in aanmerking kom om met ander Jode te trou nie, dreig om die Joodse volk te verdeel. Besluitnemers het die probleem op twee maniere benader.

Die belangrikste benadering in die Ortodokse Judaïsme was om streng reëls van bewyse te volg wat dit onmoontlik maak om te bewys dat daar ooit 'n vorige huwelik bestaan ​​het, of dat 'n kind gebore is uit verhoudings buite die huwelik.

Die Komitee vir Joodse Reg en Standaarde (CJLS) van die Rabbynse Vergadering van Konserwatiewe Judaïsme het verklaar dat Konserwatiewe Rabbis nie moet ondersoek instel of getuienis aanvaar van mamzer status onder geen omstandighede nie, wat die kategorie buite werking stel. Sodoende het die CJLS die konserwatiewe benadering tot die Joodse reg van die Ortodokse benadering onderskei en daarop gewys dat die konserwatiewe Judaïsme die Bybelse reg slegs as die begin van 'n verhouding eerder as 'n finale woord beskou, en dat die konserwatiewe beweging dit as sy rol en verantwoordelikheid beskou. die Bybelse reg van tyd tot tyd te hersien wanneer sodanige wet in stryd is met die veranderende moraliteitskonsepte.7 Die kategorie van mamzer het geen rol in die Hervormde Judaïsme of die Rekonstruksionistiese Judaïsme nie, aangesien hierdie meer liberale takke dit beskou as 'n argaïsme wat teenstrydig is met die moderniteit.

In die Staat Israel hanteer godsdienstige howe aangeleenthede rakende huwelik, egskeiding en persoonlike status in ooreenstemming met godsdienstige reg, dus is die wet van Mamzerut ook Israeliese reg vir Jode, insluitend sekulêre Jode. Vanweë die ernstige gestremdhede van mamzer status ten opsigte van die huwelik, het die Israelse burgerlike owerhede die standpunt ingeneem dat die vaderskap van 'n kind wat binne 'n huwelik gebore is, nie in enige hof betwis moet word nie, om te voorkom dat 'n bewysmateriaal geskep word wat gebruik kan word om die kind tot 'n mamzer of probleme skep vir 'n toekomstige huwelik.

Notas

 1. ↑ Dictionary.com, legitimiteit. 6 Oktober 2007 onttrek.
 2. ↑ Wet op die Kantoor van Openbare Sektorinligting, Aanneming en Kinders 2002. Ontsluit 28 Augustus 2007.
 3. ↑ Verkryging van Amerikaanse burgerskap deur 'n kind in die buiteland gebore. 17 Oktober 2007 onttrek.
 4. ↑ Findlaw, Tuan Anh Nguyen et al. v. Immigrasie- en naturalisasiediens. 28 Augustus 2007 herwin.
 5. ↑ Naftali Silberberg, wat is die wettige definisie van 'n "mamzer"? 6 Augustus 2007 herwin.
 6. ↑ Yoel Jakobovits, bygestaan ​​voortplanting deur die prisma van die Joodse wet. 27 Maart 2007 herwin.
 7. ↑ Rabbi Ellie Kaplan Spitz, Mamzerut. 28 Augustus 2007 herwin.

Verwysings

 • Heywood, Colin. A History of Childhood: Children and Childhood in the West van die Middeleeue tot die moderne tyd. Polity Press, 2001. ISBN 0745617328
 • Laslett, Peter. Gesinslewe en onwettige liefde in vroeëre generasies: opstelle in historiese sosiologie. Cambridge University Press, 1977. ISBN 0521214084
 • Levene, Alysa, Samantha Williams, en Thomas Nutt. Onwettigheid in Brittanje, 1700-1920. Palgrave en Macmillan, 2005. ISBN 1403990654
 • Zingo, Martha. Naamlose persone: wettige diskriminasie teen nie-egtelike kinders in die Verenigde State. Praeger Uitgewers, 1994. ISBN 0275947114

Pin
Send
Share
Send