Ek wil alles weet

Henry Home, Lord Kames

Pin
Send
Share
Send


Henry Home, Lord Kames (1696 - 27 Desember 1782) (beter bekend as Lord Kames, sy titel as Skotse regter van die Courts of Session and Justiciary) was 'n agtiende-eeuse prokureur, landboukundige en Skotse filosoof. Hy word erken vir sy belangrike bydraes tot die Skotse Verligting, 'n periode van 1730 tot 1800 van intense intellektuele aktiwiteite in Skotland wat gekenmerk is deur praktiese humanisme en 'n soeke na oplossings vir sosiale en ekonomiese probleme. Lord Kames se kombinasie van belangstellings in filosofie, wetenskap, 'Belles letters', geskiedenis, opvoeding en praktiese verbeterings van elke aard, het die denkers van die Skotse Verligting tipeer. Al sy geskrifte en aktiwiteite was daarop gerig om verskillende aspekte van die Skotse lewe en denke te verbeter. Hy het ook 'n bydrae gelewer deur sy politieke invloed te gebruik om professorate in Skotse universiteite aan te leer vir vakkundiges soos Adam Smith, John Millar en Thomas Reid.

Lord Kames ' Elemente van kritiek, 3 vol. (1762), waarin hy skoonheid omskryf in terme van wat natuurlik aangenaam is vir die sintuie van sig en gehoor, is 'n eeu lank in die retoriek en literêre kritiek in die Verenigde State sowel as in Brittanje gebruik. in Historiese regstrekke en later in Sketse oor die geskiedenis van die mens (1774) stel Kames 'n patroon vir moderne studies van sosiologie, antropologie en geskiedenis deur vier stadiums van die ontwikkeling van die beskawing te onderskei; jagter-versamelaars, veewagters van die mak diere, die landbouvereniging en 'n vierde fase van hawens en markdorpe wat ingewikkelde wette en organisasiestrukture benodig, maar wat die samelewing baie voordele inhou.

Lewe

Henry Home is in 1696 in Kames, Berwickshire, Skotland, gebore, die seun van George Home of Kames. Tot die ouderdom van 16 was hy tuis begelei, eers deur 'n predikant, John Wingate, en later deur 'n heer Anderson wat hom Grieks, Latyn, wiskunde en fisika geleer het. In 1712 word hy vakleerling by die Signet (hooggeplaaste prokureur) en word hy in 1723 'n advokaat, sonder dat hy 'n formele opleiding in die regte gehad het. Home is in 1724 na die kroeg geroep. Aangestel as regter in die Scottish Court of Sessions, en hy is 'op die bank gesit' en het in 1752 die titel van Lord Kames verwerf. In 1763 word hy Lord of Justiciary. Hy het deelgeneem aan die stigting van die Royal Society of Scotland, maar het nie die amptelike vorming daarvan gesien nie.

Henry ontvang kragtige steun van sy beskermhere, die hertoges van Argyll, wat lank verantwoordelik was vir regeringsondernemings in Skotland. Hy is aangestel in die hoogste regterlike ampte en word lid van die belangrikste regeringsrade wat besluite geneem het wat die Skotse ekonomie beïnvloed het. Home was van invloed op die verkryging van professorate vir universiteite vir Adam Smith, John Millar en Thomas Reid, maar in die geval van David Hume was dit nie suksesvol nie.

Lord Kames was een van die leiers van die Skotse Verligting, en gedurende sy eie leeftyd is hy wyd erken as filosoof en sosioloog.

Henry Home is met Agatha Drummond getroud; hulle het twee kinders, George en Jean Home, gehad.

In sy laaste jare, "het hy voortgegaan om die klein en uitgesoekte aandpartytjies te geniet wat gewoonlik tydens die winter- en somersessies by sy huis byeengekom het, sonder uitnodiging; ... Op hierdie vergaderings was dit die benyde voorreg van 'n paar van sy jonger vriende om 'n plek te vind; en die groter gesprek van 'n Smith, 'n Blair en 'n Fergusson, is aangenaam getemper en verryk deur die inheemse verstand, die pragtige vermoëns en die aangrypende maniere van 'n Robert Cullen; grillige eksentrisiteit van 'n Boswell. " 1

Gedagte en werke

Henry Home word erken vir sy belangrike bydraes tot die Skotse Verligting, 'n periode van 1730 tot 1800 van intense intellektuele aktiwiteite in Skotland wat gekenmerk is deur praktiese humanisme en 'n soeke na oplossings vir sosiale en ekonomiese probleme. Home het wye belangstellings gehad en het bykans 800 proefskrifte oor die Skotse reg, landbou en probleme van morele en estetiese filosofie geskryf. Hy het filosofie gebruik om beginsels te ontdek wat gebruik kan word om politieke en sosiale beleid te formuleer. Sy geskrifte en sy betrokkenheid by klubs, regeringsliggame en ekonomiese aktiwiteite was almal bedoel om die verskillende aspekte van die Skotse lewe en denke te verbeter. Home se kombinasie van belangstellings in filosofie, wetenskap, 'Belles letters', geskiedenis, opvoeding en praktiese verbeterings van alle soorte, is die denkers van die Skotse Verligting.

Home het die eerste groot stelselmatige versamelings van sake in die Skotse reg opgestel, en het verhandelings oor 'n verskeidenheid regs antieke geskiedenis, werke oor regsgeskiedenis, stelselmatige "institusionistiese" werke en 'n filosofiese werk oor billikheid geskryf wat 'n kenmerk in die geskiedenis van hierdie onderwerp is. . Home skryf baie oor die belangrikheid van eiendomsbesit vir die samelewing. in Opstel oor verskeie onderwerpe rakende Britse oudhede, wat net na die Jacobitiese opstand van 1745 geskryf is, het hy beskryf hoe die Skotlandse politiek nie gebaseer was op lojaliteit aan konings of koninginne nie, soos die Jakobiete dit geïnterpreteer het, maar op toelaes vir koninklike grond wat toegeken is in ruil vir lojaliteit.

Onder sy ander geskrifte was Inleiding tot die kuns van denke (1761) en Elemente van kritiek (1762). Sy ander werke sluit in Opstelle oor die beginsels van moraliteit en natuurlike godsdiens (1751), Opstelle oor verskillende vakke in die regte (1732), Sketse van die geskiedenis van die mens, 2 vol. (1774), en The Gentleman Farmer (1776).

Home was ook op die paneel van beoordelaars in die Joseph Knight-saak, wat beslis het dat daar geen slawerny in Skotland kon wees nie.

Home geniet intelligente gesprekke en kweek 'n groot aantal intellektuele medewerkers, waaronder John Home, David Hume en James Boswell. Lord Monboddo het ook gereeld oor Kames gedebatteer; die twee het gewoonlik 'n fel mededingende en teëspoedige verhouding gehad.

Elemente van kritiek

Henry Home is veral bekend vir Elemente van kritiek, 3 vol. (1762), waarin hy poog om skoonheid te definieer in terme van wat van nature aangenaam is vir die sintuie van sig en gehoor. Elemente van kritiek is 'n eeu lank in die retoriek en literêre kritiek in die Verenigde State sowel as in Brittanje gebruik.

Dit is wonderlik om te let op watter geringe grondslae die natuur sommige van haar sterkste en wonderlikste werke oprig. Wat kan in die minste voorkoms wees as die ideale teenwoordigheid? En tog word daaruit afgelei die uitgebreide invloed wat taal oor die hart het, 'n invloed wat meer as enige ander manier die band van die samelewing versterk en individue uit hul privaat stelsel lok om dade van vrygewigheid en welwillendheid uit te voer. Dit is waar, en die waarheid in die algemeen, kan opgeneem word sonder om die ideale teenwoordigheid te benut; maar daarsonder sou die beste spreker of skrywer tevergeefs probeer om enige passie te beweeg. Ons simpatie sal beperk word tot voorwerpe wat werklik teenwoordig is, en taal sal geheel en al sy seinkrag verloor om ons simpatie te maak met die wesens wat op die grootste afstand sowel as plek verwyder word. Die invloed van taal deur middel van ideale teenwoordigheid is ook nie tot die hart beperk nie; dit bereik ook die begrip en dra by tot die geloof. (Henry Home en Lord Kames, in 'Emotions Caused Cictioned Fiction' in Elemente van kritiek, Deel I, 1762)

Geskiedenis van burgerlikmaking

in Historiese regstrekke en later in Sketse oor die geskiedenis van die mens hy ondersoek die geskiedenis van die mens en onderskei vier verskillende stadiums van die ontwikkeling van die beskawing. Tydens die eerste fase van jagter-versamelaars het mense mekaar uit die kompetisie oor skaars voedselvoorrade vermy. Die tweede fase, waarin die mens 'n veeboer van mak diere geword het, het die vorming van groter samelewings nodig. In hierdie eerste twee fases was geen stelsel van wette nodig nie, behalwe dié wat deur die familiehoof of die samelewing gegee is. Die derde fase, die landbouvereniging, het op groter skaal samewerking en nuwe verhoudings vereis om handel en indiensneming (of slawerny) moontlik te maak. Huise het aangevoer dat die 'intieme vereniging tussen 'n menigte individue, wat deur die landbou veroorsaak word', 'n nuwe stel regte en verpligtinge in die samelewing vereis, wat wette en wetstoepassers noodsaak. 'N Vierde stadium van die beskawing het van dorpe en plase na hawens en markdorpe verhuis, waar internasionale handel meer wette en meer ingewikkelde organisasie vereis het, maar ook die samelewing baie voordele inhou.

Die Sketse van die geskiedenis van die mens (1774) was 'n belangrike samevatting van die Filosofiese antropologie van die Skotse Verligting, en Kames het dit self as sy magnum opus. Die boek bevat opstelle oor Vooruitgang van mans as individue, "" Vooruitgang van mans in die samelewing, " en Vordering van die wetenskap, oor handel en regering, die vroulike geslag, kopieregwetgewing, die Amerikaanse nasies, rede, die logika van Aristoteles en moraliteit. Kames en Adam Smith was die voorste promulgeerders van die historiese metode in die regswetenskap en morele filosofie. Kames het die konsep verder ontwikkel, wat 'n wesenlike verband tussen die geskiedenis en die ander denkrigtings impliseer.

Hierdie studies het 'n nuwe genre geskep, die verhaal van die beskawing, en konsepte neergelê wat die velde van antropologie en sosiologie gedefinieer het en die moderne studie van die geskiedenis 200 jaar lank beïnvloed het.

Notas

 1. ↑ Alexander Fraser Tytler, en John Vladimir Price (red.), 1993. Memoirs of the Life and Writings of the Honourable Henry Home of Kames. vol. 2, p. 228, Routledge / Thoemmes Press

Verwysings

 • Tuis, Henry, en Peter Jones. 2005. Elemente van kritiek: die sesde uitgawe. Natuurreg en verligtingsklassieke. Indianapolis: Liberty Fund. ISBN 0865974667 ISBN 9780865974661 ISBN 9780865974661 ISBN 0865974667
 • Kames, Henry Home, en Mary Catherine Moran. 2007. Historiese reg: traktaatjies. Die klassieke reeks natuurwetgewing en verligting. Indianapolis, Ind: Liberty Fund. ISBN 9780865976177 ISBN 0865976171 ISBN 0865976171 ISBN 9780865976177
 • Kames, Henry Home. 1993. Versamel werke van Henry Home, Lord Kames. Londen: Routledge / Thoemmes. ISBN 0415081041 ISBN 9780415081047 ISBN 9780415081047 ISBN 0415081041
 • Kames, Henry Home. 1976. Opstelle oor die beginsels van moraliteit en natuurlike godsdiens. Britse filosowe en teoloë van die 17de en 18de eeu. New York: Garland Pub. ISBN 0824017811 ISBN 9780824017811 ISBN 9780824017811 ISBN 0824017811
 • Lehmann, William Christian. 1971. Henry Home, Lord Kames en die Skotse verligting: 'n studie in nasionale karakter en in die geskiedenis van idees. Den Haag: Martinus Nijhoff. ISBN 9024750180 ISBN 9789024750184 ISBN 9789024750184 ISBN 9024750180
 • McGuinness, Arthur E., Henry Home Kames, Henry Home Kames, en Henry Home Kames. 1970. Henry Home, Lord Kames. Twayne se Engelse skrywersreeks, TEAS82. New York: Twayne Uitgewers.
 • Ross, Ian Simpson. 1972. Lord Kames en die Skotland van sy dag. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0198223617 ISBN 9780198223610 ISBN 9780198223610 ISBN 0198223617

Eksterne skakels

Alle skakels is op 16 Desember 2017 opgespoor.

 • Skotse filosofie in die 19e eeu - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Scottish Philosophy in the 18th Century - Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Algemene filosofiebronne

 • Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Die internet-ensiklopedie van filosofie
 • Paideia-projek aanlyn
 • Projek Gutenberg

Kyk die video: Henry Home, Lord Kames (April 2020).

Pin
Send
Share
Send